RSS Youtube Facebook

Chủ nhật 16/06/2019 10:28 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Phú Lương: Khảo sát thực hiện quy định pháp luật về quản lý vệ sinh An toàn thực phẩm

10:56 | 17/03/2017

Ngày 16/3, Ban Pháp chế HĐND huyện Phú Lương tổ chức Hội nghị khảo sát việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện.

Tại buổi khảo sát, đại diện Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện đã được nghe các cơ quan quản lý Vệ sinh an toàn thực phẩm báo cáo việc triển khai công tác trên địa bàn. Trong đó tập trung làm rõ một số vấn đề như: công tác quản lý nhà nước thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh Vệ sinh an toàn thực phẩm; vai trò chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong công tác tham mưu và những giải pháp để thực hiện quản lý về Vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo đó trong năm 2016 các cơ quan quản lý về Vệ sinh an toàn thực phẩm của huyện đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, tham mưu cho UBND huyện kiện toàn Ban chỉ đạo Vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành về Vệ sinh an toàn thực phẩm … Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, tập huấn, xử lý vi phạm, phối hợp kiểm tra liên ngành chưa được thực hiện thường xuyên, chỉ diễn ra trong những dịp cao điểm, lễ, tết…

Qua giám sát, Ban pháp chế HĐND huyện yêu cầu thời gian tới, các cơ quan cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến việc chấp hành pháp luật về Vệ sinh an toàn thực phẩm và có biện pháp chế tài xử lý nghiêm những cá nhân, đơn vị vi phạm.

Kim Thăng/CTV