RSS Youtube Facebook

Thứ bảy 06/06/2020 15:48 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Phú Bình: Mở rộng nuôi gà đồi theo hướng an toàn sinh học

23:11 | 18/05/2020

Từ cuối quý II/2018, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã triển khai Dự án "Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình phát triển chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi gà đồi Phú Bình theo hướng an toàn sinh học tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên" giai đoạn 2018 - 2020 bao gồm mô hình chăn nuôi gà sinh sản với quy mô 4.000 gà mái sinh sản giống Lương Phượng và 400 gà trống Ri được triển khai trên 2 hộ.

Theo số liệu thống kê, huyện Phú Bình là địa phương có số lượng trang trại chăn nuôi lớn nhất trong toàn tỉnh với trên 120 trang trại chăn nuôi gia cầm, 70 trang trại chăn nuôi tổng hợp. Từ cuối quý II/2018, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã triển khai Dự án "Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình phát triển chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi gà đồi Phú Bình theo hướng an toàn sinh học tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên" giai đoạn 2018 - 2020.

phu binh mo rong nuoi ga doi theo huong an toan sinh hoc
Mô hình chăn nuôi gà sinh sản với quy mô 4.000 gà mái sinh sản giống Lương Phượng và 400 gà trống Ri được triển khai trên 2 hộ dân ở Phú Bình.

Dự án đã xây dựng các mô hình bao gồm mô hình chăn nuôi gà sinh sản với quy mô 4.000 gà mái sinh sản giống Lương Phượng và 400 gà trống Ri được triển khai trên 2 hộ. Nhận thấy hiệu quả của dự án, đến nay, trên địa bàn đã có 09 hộ trong vùng triển khai dự án nắm vững kỹ thuật, xây dựng được mô hình chăn nuôi và chủ động được phương pháp chế biến thức ăn chăn nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương. So với gà nuôi bình thường tỷ lệ thịt đạt cao hơn, nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thú y.

Thế Toàn