RSS Youtube Facebook

Thứ ba 02/06/2020 02:55 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Phú Bình đẩy mạnh tiêu chí xây dựng đường giao thông nông thôn

15:41 | 13/03/2013

(Thainguyentv.vn)- Xác định phát triển giao thông nông thôn là tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian qua, Đảng bộ chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện Phú Bình đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí xây dựng đường giao thông nông thôn.

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong đó có việc thực hiện tiêu chí về xây dựng đường giao thông nông thôn, ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới của huyện Phú Bình đã nhanh chóng triển khai tới toàn thể bà con nhân dân. Với sự hỗ trợ các nguồn vốn của tỉnh và nguồn đóng góp của nhân dân toàn huyện, đến nay Phú Bình đã kiên cố hóa được 55 km đường giao thông nông thôn liên thôn, xóm đảm bảo đường theo tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới. Tổng mức đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn là gần 57 tỷ đồng, trong đó : Nhà nước hỗ trợ 6 tỷ đồng; nguồn vốn vay xi măng và tiền hỗ trợ từ tỉnh là gần 18 tỷ đồng; địa phương và nhân dân đóng góp được hơn 33 tỷ đồng. Nhờ sự đóng góp nhiệt tình của nhân dân địa phương đã hiến trên 27 ha đất để xây dựng đường giao thông nông thôn trong đó đóng góp nhiều nhất là các xã Thanh Ninh, Hà Châu, Lương Phú và Dương Thành…

Tính đến thời điểm này, huyện Phú Bình đã có 1 xã là Đồng Liên đạt 12/19 tiêu chí, 4 xã đạt 10 tiêu chí, 2 xã đạt 9 tiêu chí, còn lại 13 xã mới đạt từ 5 đến 8 tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng NTM. Bởi vậy, trong thời gian tới, huyện Phú Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí còn lại, phấn đấu sớm hoàn thành tiêu chí xây dựng đường giao thông nông thôn để góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn huyện.

Lan Hương