RSS Youtube Facebook

Chủ nhật 19/05/2019 22:05 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Phong trào thi đua ngành Hậu cần quân đội lan tỏa sâu rộng, hiệu quả thiết thực

08:46 | 05/12/2018

Chiều 4-12, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo phong trào thi đua (PTTĐ) ngành Hậu cần quân đội (HCQĐ) làm theo lời Bác Hồ dạy tổ chức hội nghị tổng kết PTTĐ và xét khen thưởng năm 2018.

Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo PTTĐ ngành HCQĐ làm theo lời Bác Hồ dạy Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thiếu tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần (TCHC); Trung tướng Lê Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy TCHC; Thiếu tướng Phan Bá Dân, Phó Chủ nhiệm TCHC.

phong tra o thi dua nga nh ha u ca n quan do i lan to a sau ro ng hie u qua thie t thu c
Thượng tướng Trần Đơn phát biểu kết luận hội nghị.

Năm qua, PTTĐ ngành HCQĐ làm theo lời Bác Hồ dạy được cấp ủy, chỉ huy, ban chỉ đạo các cấp quán triệt, triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp sáng tạo. Nội dung, chỉ tiêu thi đua vừa mang tính toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm, sát với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn. Ban chỉ đạo, Ban thường trực các cấp được kiện toàn, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, duy trì hoạt động hiệu quả. Việc khảo sát, thẩm định, xây dựng và tuyên truyền nhân điển hình tiên tiến trong toàn quân đạt kết quả tốt, tạo tính lan tỏa sâu rộng.

Từ thi đua và qua thi đua, PTTĐ của ngành hậu cần đã tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy các đơn vị trong toàn quân hoàn thành tốt công tác hậu cần. Ngành Tham mưu Hậu cần thi đua thực hiện tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, chỉ huy hậu cần các cấp về chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ và chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác hậu cần. PTTĐ “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” được đẩy mạnh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm quân nhu cho toàn quân. PTTĐ “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt” tập trung triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội. PTTĐ “Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả” được triển khai đồng bộ ở tất cả các cấp, tạo chuyển biến tích cực trên các mặt công tác...

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trần Đơn ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả nổi bật của các tập thể, cá nhân đã đạt được trong PTTĐ ngành HCQĐ làm theo lời Bác Hồ dạy. Thượng tướng Trần Đơn khẳng định, PTTĐ ngành HCQĐ đã lan tỏa sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực, tạo động lực quan trọng, thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ toàn quân vươn lên hoàn thành tốt mọi mặt công tác hậu cần, góp phần quan trọng để toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm.

phong tra o thi dua nga nh ha u ca n quan do i lan to a sau ro ng hie u qua thie t thu c
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu, trong năm 2019, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và ban chỉ đạo PTTĐ các cấp cần triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung PTTĐ “Ngành HCQĐ làm theo lời Bác Hồ dạy” gắn với PTTĐ, cuộc vận động của các cấp, các ngành, tổ chức quần chúng và PTTĐ tại các địa phương nơi đơn vị đóng quân; tập trung nâng cao chất lượng tham mưu tổ chức hiệu quả PTTĐ ở từng cấp; tăng cường công tác tuyên truyền; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các mô hình điểm, đơn vị điểm, nhân rộng các điển hình tiên tiến; thúc đẩy PTTĐ phát triển sâu rộng, thực chất, thực hiện thắng lợi công tác hậu cần bảo đảm cho các nhiệm vụ của toàn quân.

Tại hội nghị, Ban thường trực đã đề nghị Ban chỉ đạo PTTĐ ngành HCQĐ khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích nổi bật trong PTTĐ.

Theo QĐND