RSS Youtube Facebook

Thứ bảy 04/07/2020 13:20 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Phiên họp thứ 42, Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII

07:35 | 26/12/2019

Ngày 25/12, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp thứ 42 của Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII. Dự phiên họp có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Tại phiên họp, các Ban của HĐND tỉnh đã trình bày dự thảo báo cáo về các nội dung: rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIII; giám sát kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thái Nguyên; giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết 47/2016 của HĐND tỉnh quy định về cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020; kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 16 năm 2017 của HĐND tỉnh thông qua chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng an toàn khu, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 – 2020; cho ý kiến vào nội dung kế hoạch công tác và chương trình giám sát năm 2020 của các Ban HĐND tỉnh.

Trên cơ sở dự thảo báo cáo, các thành viên Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành thuộc UBND tỉnh đã tập trung trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung về những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân khách quan, chủ quan; các đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh và Chính phủ liên quan đến việc thực hiện các nội dung, chương trình nói trên.

Qua trao đổi, thảo luận, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao hoạt động giám sát và trách nhiệm của các Ban HĐND tỉnh. Qua đó, đã phát hiện kịp thời các vấn đề phát sinh từ thực tiễn công việc để giúp UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn có thể kịp thời chấn chỉnh. Đồng thời chỉ đạo các sở, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ với các Ban của HĐND tỉnh để xây dựng báo cáo đầy đủ, chính xác và có hướng tháo gỡ, giải quyết các hạn chế, vướng mắc đã được chỉ ra.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, trong quá trình xây dựng các báo cáo liên quan đến các nội dung đã được đưa ra bàn thảo tại phiên họp, các Ban của HĐND tỉnh cần phối hợp với các sở, ngành liên quan thuộc UBND tỉnh rà soát lại các kết quả đạt được; đồng thời phân tích, xác định rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế cũng như các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện các nội dung báo cáo đảm bảo tiến độ theo quy định./.

Nguyễn Thanh