RSS Youtube Facebook

Thứ bảy 04/04/2020 21:21 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Phiên họp thứ 4, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII

15:14 | 14/10/2016

Hôm nay (14/10), Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức Phiên họp thứ 4 để thảo luận, cho ý kiến và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự phiên họp có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và một số sở, ban, ngành của tỉnh.    

phien hop thu 4 hdnd tinh thai nguyen khoa xiii
Đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Vũ Trung

Tại phiên họp, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo quy định về tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của HĐND tỉnh Thái Nguyên; Dự thảo quy chế hoạt động; Dự thảo nội quy kỳ họp; Dự thảo quy chế làm việc của Thường trực HĐND tỉnh; Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trong đó, dự thảo quy định về tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của HĐND tỉnh là nội dung mới, lần đầu tiên được đưa ra để HĐND tỉnh thảo luận quyết định. Dự thảo gồm 5 chương, 21 điều quy định quy chế tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết của Thường trực HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh. Thảo luận về nội dung này các ý kiến tập trung vào nguyên tắc tiếp công dân và xử lý đơn thư; chế độ báo cáo và giám sát của đại biểu HĐND; quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh và các đại biểu.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Khắc Lâm yêu cầu các Tổ soạn thảo tiếp thu ý kiến để chỉnh sửa, bổ sung tiếp tục hoàn chỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét quyết định trên cơ sở thực hiện có hiệu quả vai trò và trách nhiệm của HĐND và các đại biểu HĐND./.

Quỳnh Hoa