RSS Youtube Facebook

Thứ sáu 28/02/2020 21:17 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Phiên họp lần thứ 33 của UBND tỉnh Thái Nguyên với nhiều nội dung quan trọng

21:21 | 08/10/2019

Dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 8/10, Phiên họp toàn thể UBND tỉnh Thái Nguyên lần thứ 33 đã được tiến hành với nhiều nội dung quan trọng.

phien hop lan thu 33 cua ubnd tinh thai nguyen cho y kien vao nhieu noi dung quan trong
Toàn cảnh Phiên họp

Phiên họp tập trung nghe và cho ý kiến vào các nội dung gồm; Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm; Báo cáo kết quả tiến độ triển khai các dự án sau Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018, tiến độ triển khai một số dự án lớn trên địa bàn tỉnh; Tờ trình quy định quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh; Báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2018 tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị ban hành Quy định việc tổ chức thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khàm bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp và hợp đồng lao động năm 2020 của tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí cho các trường mầm mon, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh và trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thuộc thị xã Phổ Yên năm 2020; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 26 của HĐND tỉnh về việc thông qua chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; Tờ trình, Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025 và tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên...

Cho ý kiến thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng năm 2019, các đại biểu đều nhận định; Với việc triển khai tích cực, sáng tạo, kịp thời và hiệu quả các giải pháp của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, trong 9 tháng năm 2019 một số chỉ tiêu đạt cao kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn duy trì mức tăng so với cùng kỳ trên hầu hết các ngành, lĩnh vực như; Giá trị sản xuất công nghiệp, Giá trị xuất khẩu, Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 11 nghìn tỷ đồng, bằng 73,7% dự toán, tăng 10,9% so với cùng kỳ.

Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 9 tháng năm 2019 đạt 29,7 nghìn tỷ đồng. Lĩnh vực Nông – lâm nghiệp, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh quốc phòng được đảm bảo... đặc biệt, các chính sách xã hội được quan tâm, góp phần ổn định xã hội và cải thiện đời sống nhân dân trên địa bàn.

Tuy nhiên, một số đại biểu cũng thẳng thắn nêu lên một số hạn chế, tồn tại như; Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, một số dự án chưa bảo đảm được nguồn vốn đối ứng nên chậm triển khai thực hiện. Tiến độ triển khai một số dự án đầu tư ngoài ngân sách còn vướng mắc về quy trình thủ tục, chưa được giải quyết kịp thời, nhất là các dự án khu đô thị, khu dân cư. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực ở một số địa phương còn hạn chế. Một số cấp, ngành, các cơ quan tham mưu còn chưa quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ...

Ghi nhận những cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành và các địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng qua, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2019 và yêu cầu: Các Sở, Ban, ngành, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ, có kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2019.

Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các chương trình, đề án, dự án trọng điểm trên địa bàn, trong đó chú trọng việc hoàn thiện các thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư được ký kết trong và sau Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018. Quyết liệt chỉ đạo để bảo đảm hoàn thành các dự án được chọn là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, bảo đảm thu đúng, thu đủ, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên. Đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản và tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh.

Đồng chí cũng lưu ý: Các cơ quan tham mưu và Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, chuẩn bị tốt các nội dung trình xin ý kiến tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XIII. Tiếp tục huy động các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường công tác phòng, chống bệnh dịch cho cây trồng, vật nuôi, nhất là bệnh dịch tả lợn Châu Phi để từng bước tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi. Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, kịp thời khắc phục hậu quả mưa, lũ. Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Phát triển kinh tế - xã hội phải đi liền với nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân vì vậy phải đặc biệt quan tâm đến các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - xã hội; các chính sách về an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững.

Tin, ảnh: Thu Hiền