RSS Youtube Facebook

Thứ hai 20/01/2020 10:42 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

11:21 | 19/07/2019

Dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra trong ngày 18/7. Hội nghị tập trung thảo luận 10 chủ đề trọng tâm để thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Chủ trì và phát biểu tham luận tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.  

phan dau thuc hien thanh cong muc tieu phat trien kinh te xa hoi nam 2019
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

6 tháng đầu năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ; làm tốt vai trò, chức năng của một Bộ tham mưu tổng hợp chiến lược quan trọng của Đảng và Chính phủ.

Tại hội nghị trực tuyến, 10 chủ đề đã được đưa ra thảo luận gồm: công tác xây dựng thể chế, pháp luật; công tác kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp; liên kết vùng; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; công tác thống kê; công tác xây dựng Chiến lược và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII; triển khai các nội dung liên quan đến cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Phát biểu từ điểm cầu Thái Nguyên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong 6 tháng đầu năm, đồng thời đề xuất một số kiến nghị. Cụ thể: đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, ngành Trung ương cụ thể hướng dẫn các địa phương xây dựng quy hoạch tỉnh (2021 – 2030), tích hợp Quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, ngành đảm bảo tính đồng bộ, khả thi; đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí đủ số vốn trung hạn còn thiếu để đảm bảo hoàn thành các dự án trong kế hoạch; sớm có kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn (2021 – 2025). Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm có giải pháp tháo gỡ đối với một số khó khăn, vướng mắc cụ thể trong quá trình triển khai Luật Đầu tư công sửa đổi và một số dự án./.

Quỳnh Hoa