RSS Youtube Facebook

Thứ hai 26/08/2019 15:06 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Phản biện xã hội dự thảo Quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

09:04 | 24/04/2019

Ngày 23/4, Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị phản biện dự thảo “Quy định chi tiết cơ chế, chính sách, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” sẽ được HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 tới đây. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan.

Quy định chi tiết cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nhằm cụ thể hóa Nghị định số 57 ngày 17/4/2018 của Chính phủ, phù hợp với điều kiện của địa phương, góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để thu hút và hỗ trợ được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, qua đó tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của tỉnh Thái Nguyên thực hiện Đề án Tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2013 - 2020, Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững và chương trình xây dựng nông thông mới, giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030.

Thảo luận cho ý kiến vào dự thảo Quy định, cơ bản các đại biểu nhất trí với sự cần thiết phải ban hành văn bản, tính hợp hiến, hợp pháp, thể thức và thẩm quyền ban hành văn bản. Liên quan đến tính khoa học, tính thực tiễn để văn bản, một số ý kiến cho rằng, cơ quan soạn thảo cần làm rõ nguồn vốn hỗ trợ đầu tư; đồng thời nghiên cứu, xem xét đơn giản hóa hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ đầu tư; mở rộng các hình thức hỗ trợ, nguyên tắc ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và đối tượng được thụ hưởng, nhất là đối với các doanh nghiệp ngoài tỉnh tham gia chuỗi sản xuất nông nghiệp tại Thái Nguyên. Các ý kiến tại hội nghị sẽ được Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổng hợp, làm căn cứ để HĐND tỉnh xem xét, thảo luận và quyết nghị tại kỳ họp tới./.

Trần Trang