RSS Youtube Facebook

Thứ hai 25/03/2019 21:00 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Những mốc lịch sử trong 60 năm khám phá vũ trụ của NASA

08:28 | 31/07/2018

NASA đạt được nhiều thành tựu rực rỡ như phóng tàu vũ trụ khám phá không gian, đưa người lên Mặt Trăng, đưa xe thám hiểm đáp xuống sao Hỏa.

Theo CNN

10 Sự kiện tiêu biểu năm 2018