RSS Youtube Facebook

Thứ ba 16/10/2018 08:27 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Những mốc lịch sử trong 60 năm khám phá vũ trụ của NASA

08:28 | 31/07/2018

NASA đạt được nhiều thành tựu rực rỡ như phóng tàu vũ trụ khám phá không gian, đưa người lên Mặt Trăng, đưa xe thám hiểm đáp xuống sao Hỏa.

Theo CNN