RSS Youtube Facebook

Thứ sáu 10/07/2020 16:38 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Những cuộc đối thoại 'cầu thị và xây dựng'

09:34 | 01/03/2019

Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân không phải là hoạt động mới. Nhưng chủ động “tìm” đến nhân dân để lắng nghe, nắm bắt, giải đáp… trên tinh thần “cầu thị và xây dựng” từ người đứng đầu địa phương - đại biểu của dân lại là những điểm mới trong trong phương thức đối thoại giữa những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Thái Nguyên với nhân dân trên địa bàn từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đây cũng là cách để những người đứng đầu gần dân hơn, hiểu dân hơn, từ đó có những giải pháp đúng đắn, kịp thời nhằm tăng đồng thuận, giảm bức xúc và giải quyết triệt để các vấn đề nổi cộm ở cơ sở ngay từ “gốc”…

Trần Trang