RSS Youtube Facebook

Chủ nhật 16/08/2020 02:55 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Ngày làm việc đầu tiên, Đại hội VI Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2019 - 2024

07:31 | 06/12/2019

Ngày 5/12, Đại hội Hội nhà báo tỉnh Thái Nguyên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã diễn ra  với sự có mặt của 260 hội viên là đại biểu chính thức của Đại hội. Trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh đã tiến hành các nội dung theo đúng kế hoạch của Đại hội.  

ngay lam viec dau tien dai hoi vi hoi nha bao tinh thai nguyen nhiem ky 2019 2024
Toàn cảnh Phiên làm việc thứ nhất.

Trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VI đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn Thư kí Đại hội, bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu; Thông qua chương trình, nội dung, quy chế Đại hội.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa V trong phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đã khẳng định: Với 260 hội viên đang sinh hoạt tại 05 liên chi hội và chi hội. Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nhà báo trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tập hợp, đoàn kết đội ngũ người làm báo; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội V đề ra, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới và phát triển của tỉnh và nền báo chí cách mạng.

Báo cáo cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động báo chí cũng như hoạt động của các cấp hội. Trên cơ sở đó, xây dựng mục tiêu nhiệm kỳ 2019-2024, trọng tâm là: Xây dựng tổ chức Hội hoạt động có chất lượng, nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động Hội, đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới phát triển tỉnh Thái Nguyên; thực hiện tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, động viên các nhà báo phát huy khả năng sáng tạo…

Để hoàn thành mục tiêu trên, Đại hội xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu với mục tiêu “Đoàn kết, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn của đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu phát triển”.

Đại hội cũng đã nghe báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh khóa V, các tham luận gắn với vai trò, trách nhiệm của hội viên, những người làm báo trong giai đoạn mới. Đồng thời, bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ban Kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Quỳnh Hoa