RSS Youtube Facebook

Thứ bảy 17/11/2018 16:00 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, xây dựng Đảng bộ Bộ đội Biên phòng vững mạnh

09:37 | 02/12/2017

Ngày 1-12, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức hội nghị Đảng ủy BĐBP năm 2017. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tới dự và phát biểu.

Cùng dự có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hội nghị thống nhất đánh giá: Với tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt, phát huy trí tuệ tập thể, Đảng ủy, Bộ tư lệnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP đã khắc phục khó khăn, bám sát thực tiễn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017. Nổi bật là: Chủ động, tích cực nắm, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chủ trương, đối sách xử lý giải quyết có hiệu quả các vấn đề xảy ra trên biên giới, vùng biển, không để bất ngờ; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng; tổ chức thực hiện nghiêm hiệp định, quy chế quản lý biên giới, cửa khẩu; lãnh đạo thực hiện nghiêm quy định về SSCĐ; chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, đổi mới quy trình kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi lưu thông biên giới; lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các chủ trương, biện pháp xây dựng BĐBP vững mạnh toàn diện; triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương.

nang cao nang luc lanh dao toan dien xay dung dang bo bo doi bien phong vung manh
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại hội nghị.

Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, địa phương nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh; lãnh đạo thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng sáng tạo, hiệu quả, triển khai thực hiện Đề án tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào, Việt Nam - Campuchia; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính và các mặt công tác bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Hội nghị xác định nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong năm 2018: Lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng BĐBP; thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới, vùng biển, đảo; xây dựng khu vực biên giới vững mạnh; nâng cao khả năng SSCĐ; tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng BĐBP vững mạnh về chính trị; đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá tạo chuyển biến mạnh mẽ về huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật; thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính và các mặt công tác bảo đảm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của BĐBP; xây dựng tổ chức đảng trong BĐBP vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

nang cao nang luc lanh dao toan dien xay dung dang bo bo doi bien phong vung manh

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã thông báo một số nội dung chính về kết quả thực hiện nhiệm vụ của quân đội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng kết quả đạt được của BĐBP trong năm 2017; đồng thời nhấn mạnh, Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Biên phòng năm 2018 cần tập trung vào các vấn đề: Quán triệt và chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng và công tác biên phòng, bám sát thực tiễn tình hình và yêu cầu nhiệm vụ để đề xuất những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; thường xuyên nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương đề xuất với Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ; nắm chắc chức năng nhiệm vụ, các hiệp định, hiệp nghị, quy chế biên giới; phát huy có hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng trong bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, kịp thời phát hiện và xử lý tốt các vụ việc xảy ra trên biên giới, địa bàn, bảo đảm đúng chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, xây dựng biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển; tập trung xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong toàn đảng bộ; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp, cán bộ cơ quan chiến dịch có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực quán triệt, cụ thể hóa quan điểm, đường lối của Đảng và có tầm tư duy, nhạy bén về chính trị, giữ vững tính Đảng, tính nguyên tắc và tính linh hoạt trong nắm bắt, xử lý tình hình và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác đối ngoại biên phòng, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị với các nước, trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước, thực hiện tốt đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị các xã biên giới vững mạnh, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế-xã hôi, gắn với xây dựng biên phòng toàn dân vững mạnh; làm tốt công tác vận động quần chúng...

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng yêu cầu các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng thường xuyên quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ Bộ tư lệnh BĐBP hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

Theo Báo Quân đội Nhân dân