RSS Youtube Facebook

Thứ hai 20/05/2019 07:35 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng

17:06 | 14/06/2018

Ngày 14/6, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị khóa XI. Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban tổ chức Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh cùng đại diện các tổ chức Đảng trực thuộc, các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương của tỉnh. 

nang cao nang luc lanh dao suc chien dau cua cac to chuc co so dang
Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: BTN)

Với tinh thần thẳng thắn và cầu thị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ các nội dung trong kết quả thực hiện Nghị quyết 22 và Chỉ thị 36 cùng những tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện gắn với tình hình thực tế của địa phương…

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 22 với việc ban hành nhiều Đề án, Kế hoạch, chương trình hoạt động, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn toàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp được nâng lên; việc kiện toàn tổ chức bộ máy được tiến hành kịp thời; công tác cán bộ và quy hoạch cán bộ đã đi vào nền nếp với sự phát huy hiệu quả việc luân chuyển cán bộ; việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, tạo thay đổi trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên từ đó phát huy vai trò gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống và tác phong công tác.

Bởi vậy phương thức lãnh đạo của nhiều cấp ủy đã có bước đổi mới tích cực theo hướng công khai, dân chủ và sát với cơ sở… Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được tăng cường và phát huy hiệu quả…

Tuy nhiên, một số cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện Nghị quyết 22 chưa kịp thời; nội dung sinh hoạt ở một số Chi bộ còn mang tính hình thức; công tác phát triển đảng ở một số vùng, một số đơn vị còn khó khăn, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp...

Với mục tiêu đạt hiệu quả cao trong thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt, học tập và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện và tăng cường kiểm tra, đôn đốc các Đảng bộ trực thuộc, trên cơ sở đó, các cấp ủy Đảng từ tỉnh xuống cơ sở đã tổ chức, quán triệt, triển khai và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 theo đúng yêu cầu, kế hoạch. Công tác chuẩn bị và tổ chức điều hành Đại hội được thực hiện nghiêm với sự dân chủ, đoàn kết. Đề án nhân sự và công tác bầu cử được chuẩn bị chu đáo và tiến hành nhanh gọn, đúng quy định.. Tuy nhiên, tỷ lệ nữ và tỷ lệ Đảng viên trẻ tham gia cấp ủy tại một số Đại hội chưa đạt yêu cầu…

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện Nghị quyết 22 và Chỉ thị 36, trong đó tập trung vào vấn đề kết nạp Đảng trong doanh nghiệp; việc nhất thể hóa các chức danh; công tác luân chuyển cán bộ và công tác trẻ hóa cán bộ...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận 11 lượt ý kiến, đóng góp của các đại biểu. Và giao cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp các ý kiến để hoàn thiện báo cáo gửi về Trung ương.

Đồng chí đã giải đáp, trả lời một số ý kiến của các đại biểu và yêu cầu: các Chi, Đảng bộ các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng các cấp đã đề ra; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chuẩn bị tốt công tác cán bộ cho nhiệm kỳ tới; chú trọng đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… tăng cường kiểm tra giám sát Đảng và làm tốt công tác quản lý đảng viên…

Đặc biệt cần tập trung chuẩn bị tốt về mọi mặt để tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư - một sự kiện quan trọng, có ý nghĩa lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên sẽ diễn ra vào ngày 1/7 tới đây./.

Hoài Thu