RSS Youtube Facebook

Thứ ba 02/06/2020 02:25 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Nâng cao chất lượng công tác kế hoạch - tổng hợp về CTĐ, CTCT trong QĐND Việt Nam

08:30 | 29/10/2019

Chiều 28-10, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học Bộ Quốc phòng tổ chức đánh giá, nghiệm thu Đề tài “Nâng cao chất lượng công tác kế hoạch - tổng hợp về công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.

Đề tài “Nâng cao chất lượng công tác kế hoạch - tổng hợp về công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam” do Văn phòng Tổng cục Chính trị chủ trì; Thiếu tướng, TS Trần Văn Minh, nguyên Chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị làm chủ nhiệm đề tài.

nang cao chat luong cong tac ke hoach tong hop ve ctd ctct trong qdnd viet nam
Thượng tướng Đỗ Căn tặng hoa Ban Chủ nhiệm đề tài.

Theo đánh giá của Hội đồng khoa học Bộ Quốc phòng, đề tài có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã góp phần bổ sung, làm phong phú thêm lý luận công tác kế hoạch - tổng hợp về công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong quân đội; đồng thời cung cấp thêm những luận cứ khoa học để các cơ quan chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân nâng cao chất lượng công tác kế hoạch - tổng hợp về CTĐ, CTCT trong quân đội thời gian tới. Các sản phẩm nghiên cứu của đề tài có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy môn CTĐ, CTCT ở các học viện, nhà trường quân đội; trong tổ chức tiến hành các hoạt động CTĐ, CTCT và bồi dưỡng, tập huấn kế hoạch - tổng hợp về CTĐ, CTCT. Hội đồng khoa học Bộ Quốc phòng yêu cầu Ban Chủ nhiệm đề tài hoàn thiện thêm một số giải pháp, chú trọng phân tích và luận giải sâu sắc hơn các giải pháp trọng tâm, đột phá, bảo đảm tính thuyết phục và tính khả thi trong ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài vào thực tiễn.

Kết quả, Hội đồng xếp loại đề tài đạt xuất sắc và đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho chủ nhiệm đề tài./.

Theo Nguyên Hải/QĐND