RSS Youtube Facebook

Thứ tư 21/11/2018 15:18 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Mô phỏng thay đổi của Trái Đất trong 20 năm qua

08:06 | 30/11/2017

Dựa trên dữ liệu từ các vệ tinh, video đồ họa của NASA sẽ cho chúng ta thấy những gì đã diễn ra trên Trái Đất trong 20 năm qua

Theo vnexpress.net