RSS Youtube Facebook

Thứ hai 10/08/2020 22:23 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Luôn xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược về công tác kỹ thuật quân sự

14:31 | 10/09/2019

Cách đây 45 năm, ngày 10-9-1974, Tổng cục Kỹ thuật (TCKT)-cơ quan đầu ngành kỹ thuật của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam được thành lập. Đây là sự kiện mang tính lịch sử, đánh dấu bước phát triển mới của Quân đội ta trong việc chỉ đạo tập trung, thống nhất công tác kỹ thuật (CTKT) quân sự.

Ngay sau khi thành lập, TCKT đã tập trung chỉ đạo bảo đảm trang bị (BĐTB), bảo đảm kỹ thuật (BĐKT) đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chi viện cho chiến trường miền Nam, đặc biệt là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Suốt 45 năm qua, TCKT luôn quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) của Đảng và quân đội, vượt qua mọi khó khăn, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược cho Quân ủy Trung ương (QUTƯ) và Bộ Quốc phòng (BQP) về CTKT quân sự; chỉ đạo toàn quân thực hiện công tác BĐTB, BĐKT; xây dựng TCKT vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong mọi thời điểm và ở bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên TCKT cũng luôn nỗ lực vượt mọi khó khăn, gian khổ, bảo đảm đầy đủ số lượng, đúng chủng loại, chất lượng cao, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cho SSCĐ, chiến đấu, huấn luyện và các nhiệm vụ khác của các LLVT, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

luon xung dang la co quan tham muu chien luoc ve cong tac ky thuat quan su
Lãnh đạo TCKT kiểm tra VKTBKT bảo quản tại kho quân khí Cục Kỹ thuật Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh:THÚY TRANG

Trong giai đoạn mới, thực hiện chủ trương xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong điều kiện trang bị và phương thức bảo đảm có nhiều thay đổi, TCKT phát huy truyền thống “Chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường”, tích cực tham mưu cho QUTƯ, BQP củng cố, hoàn thiện hệ thống tổ chức ngành kỹ thuật phù hợp với chiến lược bảo vệ Tổ quốc và định hướng điều chỉnh tổ chức QĐND Việt Nam trong tình hình mới. Sau khi tham mưu cho Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là QUTƯ) ban hành Nghị quyết số 382/NQ-ĐUQSTW về "Lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới", TCKT đã phối hợp với các cơ quan chức năng của BQP và ngành kỹ thuật toàn quân xây dựng, triển khai nhiều đề án, dự án, chương trình mang lại diện mạo mới, sức sống mới cho ngành kỹ thuật, góp phần tăng cường tiềm lực QS, QP, tạo nên sức mạnh tổng hợp, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo của TCKT, CTKT toàn quân đã phát triển lên một bước mới. Nhận thức, trách nhiệm và sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy các cấp về CTKT ngày càng nâng cao; tổ chức ngành kỹ thuật quân đội được củng cố, kiện toàn, phát triển; chất lượng công tác BĐTB, BĐKT, nhất là khai thác làm chủ VKTBKT ngày càng được nâng lên. Công tác nghiên cứu khoa học và sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có nhiều tiến bộ vượt bậc, nhất là trong cải tiến, hiện đại hóa VKTBKT hiện có. Hệ thống kho tàng, cơ sở sửa chữa được củng cố nâng cấp; VKTBKT được bảo quản, quản lý chặt chẽ; năng lực và chất lượng sửa chữa VKTBKT, sản xuất vật tư kỹ thuật ngày một tốt hơn. Công tác huấn luyện kỹ thuật được coi trọng đúng mức, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng ngành kỹ thuật chính quy, từng bước hiện đại. TCKT luôn thực hiện tốt chức năng cơ quan thường trực, trung tâm hiệp đồng của Ban chỉ đạo 50 Bộ Quốc phòng, tham mưu cho BQP chỉ đạo toàn quân tổ chức thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Thời gian tới, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, TCKT tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chiến lược và nhiệm vụ QS, QP của Đảng, quân đội, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Nghị quyết số 382/NQ-ĐƯQSTW và các nghị quyết, chỉ thị của QUTƯ, chỉ lệnh công tác QS, QP và CTKT của Bộ trưởng BQP... Chủ động nghiên cứu, đánh giá đúng tình hình, tham mưu cho QUTƯ, BQP về CTKT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ QS, QP, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó, trọng tâm là tham gia quy hoạch trang bị; tham mưu mua sắm, sản xuất, cải tiến, hiện đại hóa VKTBKT và quy hoạch tổ chức lực lượng ngành kỹ thuật; nhất là các chuyên ngành tiến thẳng lên hiện đại. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ BĐKT, duy trì hệ số kỹ thuật nhằm bảo đảm đầy đủ, kịp thời VKTBKT có chất lượng tốt, đồng bộ cho các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, cứu hộ, cứu nạn, chống khủng bố, bảo vệ vùng trời, biển, đảo của Tổ quốc. Chủ động tham mưu đề xuất xây dựng và chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các dự án cải tiến, hiện đại hóa VKTBKT. Nghiên cứu, đề xuất đổi mới phương thức BĐKT, cơ chế điều hành CTKT phù hợp với sự phát triển của các loại VKTBKT, có tích hợp công nghệ cao, phù hợp với cách đánh và nghệ thuật quân sự Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đẩy mạnh kiện toàn tổ chức, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật đủ về số lượng, phù hợp về cơ cấu, trình độ, trong đó, chú trọng tham mưu kiện toàn tổ chức biên chế ngành kỹ thuật của các lực lượng được xác định tiến thẳng lên hiện đại. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Tiếp tục nghiên cứu phương thức huy động, tiếp nhận, huấn luyện lực lượng dự bị động viên kỹ thuật và động viên công nghiệp; xây dựng thế trận kỹ thuật trong khu vực phòng thủ. Thực hiện tốt vai trò tham mưu, trung tâm phối hợp, hiệp đồng trong đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” trong toàn quân...

Trong 45 năm xây dựng, trưởng thành, Tổng cục Kỹ thuật đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng thưởng: 1 Huân chương Sao vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 3 Huân chương Quân công (2 hạng Nhất, 1 hạng Nhì). 21 tập thể và 4 cá nhân thuộc TCKT được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; hơn 150 tập thể và 175 cá nhân được Đảng, Nhà nước ta và các nước bạn tặng thưởng huân chương cao quý. Hàng trăm lượt tập thể thuộc TCKT được tặng cờ thưởng luân lưu của Chủ tịch nước, Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và các danh hiệu cao quý khác. Hàng nghìn lượt cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, toàn quân, toàn quốc. Nhân kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống, TCKT vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất./.

Theo Lê Quý Đạm/QĐND