RSS Youtube Facebook

Thứ sáu 03/07/2020 19:29 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

LỚP 12 - MÔN HÓA HỌC - ÔN TẬP MỘT SỐ DẠNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP HÓA HỌC HỮU CƠ

18:58 | 23/05/2020

ThS. Nguyễn Văn Luyện - Giáo viên trường THPT Chuyên, Thái Nguyên sẽ hướng dẫn các em ôn tập: Một số dạng câu hỏi và bài tập hóa học hữu cơ.  

Thainguyentv.vn