RSS Youtube Facebook

Thứ ba 26/05/2020 20:33 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Lãnh đạo Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên

21:22 | 23/05/2020

Ngày 23/5, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và công tác Đối ngoại. Dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

lanh dao trung uong lam viec voi ban thuong vu tinh uy da ps
Lãnh đạo Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và công tác Đối ngoại.

Báo cáo với Đoàn công tác về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế trong nhiệm kỳ và công tác tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 của tỉnh, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cho biết: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến nay đã có 19/19 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó có 13/19 chỉ tiêu mang tính bứt phá. Các chính sách xã hội được triển khai đồng bộ, kịp thời, đạt hiệu quả thiết thực, nhất là chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo bền vững. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh trật tự, công tác Đối ngoại được quan tâm, chỉ đạo. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Nổi bật là việc triển khai, xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh một cách linh hoạt, sáng tạo, kịp thời và hiệu quả, thiết thực đi vào cuộc sống. Đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết TW4, Nghị quyết TW6, Nghị quyết TW7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị…

Về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ khóa tới… Ban Thường vụ cấp ủy các cấp đã tập trung chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát việc thực hiện chỉ thị, hướng dẫn và kế hoạch của cấp trên về công tác tổ chức Đại hội. Trong công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện đúng nguyên tắc, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình nhân sự theo quy định; bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch. Công tác chuẩn bị dự thảo văn kiện đại hội được đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả; tập trung và giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia cấp ủy các cấp; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đảng bộ cấp dưới; kiểm tra công tác tổ chức đại hội điểm ở các cấp để rút kinh nghiệm; chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý, tháo gỡ đối với những tổ chức đảng còn gặp khó khăn hoặc có vấn đề phức tạp nảy sinh.

Phát biểu đóng góp tại hội nghị, các đồng chí trong đoàn công tác đều bày tỏ ấn tượng với những kết quả của tỉnh Thái Nguyên đạt được trong thời gian qua, đồng thời gợi mở cho tỉnh 1 số nội dung về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp như công tác nhân sự, xây dựng văn kiện, việc sử dụng phần mềm kiểm phiếu trong công tác bầu cử, cập nhật số liệu liên quan đến Đại hội Đảng các cấp…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương biểu dương và đánh giá cao những thành tích của tỉnh đạt được, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, công tác đánh giá , bồi dưỡng cán bộ, tinh thần đoàn kết trong Đảng và việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết XIX; đảm bảo an sinh xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đồng tình cao với các giải pháp, nhiệm vụ mà tỉnh đã đề ra trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị: Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm chăm lo cho đời sống của nhân dân, đặc biệt là các hộ nghèo, có giải pháp cải thiện hơn nữa năng lực điều hành của chính quyền các cấp, cải cách hành chính để thúc đẩy phát triển KT-XH, An ninh quốc phòng. Tiếp tục đề xuất các cơ chế chính sách cho Thái Nguyên phát triển kinh tế theo chiều sâu, bền vững, chủ động và gìn giữ an ninh quốc phòng, an ninh trật tự… nhất là trong dịp diễn ra Đại hội Đảng các cấp. Khắc phục hậu quả của dịch COVID-19, qua đây tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh. Tiếp tục nhận diện và định vị Thái Nguyên trong vùng và cả nước để có chiến lược phát triển đúng hướng, khai thác được tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Nhấn mạnh về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng chí Trưởng Ban tổ chức đề nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, nêu cao vai trò, trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội. Đồng chí cũng lưu ý trong công tác chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, tỉnh cần đặc biệt quan tâm đến xây dựng văn kiện Đại hội để phương hướng của nhiệm kỳ tới phải bám sát với tình hình thực tiễn, có tính khả thi cao, có tầm nhìn, tính dự báo, phát triển KT-XH của tỉnh nhanh và bền vững; công tác nhân sự phải công tâm, khách quan, bám sát tiêu chuẩn, quy trình theo quy định, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng đội ngũ cán bộ có sự chuyển tiếp và kế thừa… Cùng với đó, phải nâng cao chất lượng, đạo đức của đội ngũ cán bộ đáp ứng tình hình yêu cầu, nhiệm vụ mới. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng.

Phát biểu tai Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải trân trọng cảm ơn và tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nhất là những việc cấp bách, cần tập trung như tháo gỡ khó khăn trong phát triển sản xuất, đảm bảo an ninh trật tự, quyết liệt, chủ động, thận trọng hơn trong công tác chống dịch COVID-19; bản thân đồng chí sẽ cùng với tập thể Ban thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng các cấp và công chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đặc biệt là công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đối với tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tạo động lực để tỉnh tiếp tục đạt nhiều thành tựu hơn nữa trong chặng đường tới./.

Thu Hiền