Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm TCCT, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT phát biểu trong buổi làm việc với Báo QĐND. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Báo cáo với đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT và đoàn công tác, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo QĐND khái quát lại quá trình ra đời, xây dựng, phát triển và trưởng thành của Báo QĐND. 66 năm qua, Báo QĐND đã không ngừng trưởng thành và phát triển, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, hoạt động của lực lượng vũ trang... đến đông đảo bạn đọc. Các lĩnh vực tuyên truyền của Báo QĐND ngày càng được mở rộng, không chỉ phản ánh có chiều rộng, bề sâu các hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh mà còn tuyên truyền có hiệu quả trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội cũng như đời sống quốc tế. Báo đặc biệt phát huy được thế mạnh tuyên truyền trên các lĩnh vực như: Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”; đối ngoại quốc phòng; gương người tốt-việc tốt; phòng, chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai… Ngoài ra, việc tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm về những vấn đề lớn được dư luận quan tâm; tổ chức các hoạt động xã hội cũng được thực hiện có chất lượng, hiệu quả.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo QĐND thông tin tại buổi làm việc về quá trình ra đời, xây dựng, phát triển và trưởng thành của Báo QĐND.

Để xây dựng Báo QĐND trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền ngày một tốt hơn, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn đề nghị với Thủ trưởng TCCT và đoàn công tác nhiều nội dung thiết thực, liên quan đến tổ chức biên chế; xây dựng và nâng cao trình độ cán bộ, phóng viên; công tác phát hành và công tác bảo đảm...

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Hiền Vân đánh giá cao sự nỗ lực của Báo QĐND trong thời gian qua; đồng thời cho rằng: Báo QĐND có vị trí hết sức quan trọng, là cơ quan của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam; Báo QĐND đã góp phần quan trọng trong xây dựng nhân tố chính trị tinh thần cho quân đội; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên các mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và thành quả cách mạng. Bằng mọi cách, Báo QĐND phải giữ được uy tín, niềm tin với Đảng, với quân đội và nhân dân, xứng đáng là tờ báo hai lần Anh hùng.

Thiếu tướng Lê Hiền Vân đề nghị: Trong bất luận hoàn cảnh nào, cán bộ, phóng viên Báo QĐND phải thực hiện tốt 6 chữ “Bút sắc, tâm trong, mắt sáng”; thường xuyên rèn luyện phẩm chất, đạo đức, năng lực công tác, thực sự là “nhà báo chiến sĩ” trong thời kỳ đổi mới. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như xây dựng đơn vị, cán bộ, phóng viên Báo QĐND phải thực hiện được 5 điều tốt, đó là: Nắm tình hình tư tưởng; quản lý tư tưởng; nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; quan tâm đời sống vật chất, tinh thần; xây dựng đoàn kết, dân chủ trong cơ quan. Trong công tác xây dựng Đảng, phải coi trọng xây dựng Đảng bộ, chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tập trung xây dựng người đứng đầu để tạo niềm tin cho cán bộ, phóng viên. Xây dựng Đảng bộ Báo QĐND trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng tòa soạn vững mạnh toàn diện...

Về những đề xuất, kiến nghị, Thiếu tướng Lê Hiền Vân đồng tình, ủng hộ những chủ trương của Ban biên tập Báo QĐND; đồng thời giao các cơ quan chức năng của TCCT nghiên cứu, làm rõ, từng bước giải quyết phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Báo QĐND thực hiện nhiệm vụ và phát triển.

Theo QĐND