RSS Youtube Facebook

Chủ nhật 23/09/2018 13:35 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Kỹ thuật gieo mây giúp UAE tạo mưa nhân tạo

09:40 | 04/04/2018

Gieo mây, kỹ thuật sử dụng máy bay rải hóa chất vào đám mây, có thể giúp UAE tăng đáng kể lượng mưa trong môi trường khô hạn.

Theo The National