RSS Youtube Facebook

Thứ sáu 20/07/2018 11:53 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Kỹ thuật gieo mây giúp UAE tạo mưa nhân tạo

09:40 | 04/04/2018

Gieo mây, kỹ thuật sử dụng máy bay rải hóa chất vào đám mây, có thể giúp UAE tăng đáng kể lượng mưa trong môi trường khô hạn.