RSS Youtube Facebook

Thứ sáu 14/12/2018 19:40 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Kỹ thuật gieo mây giúp UAE tạo mưa nhân tạo

09:40 | 04/04/2018

Gieo mây, kỹ thuật sử dụng máy bay rải hóa chất vào đám mây, có thể giúp UAE tăng đáng kể lượng mưa trong môi trường khô hạn.

Theo The National