RSS Youtube Facebook

Chủ nhật 05/07/2020 08:31 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2020

09:22 | 24/05/2020

Ngày 22/5, Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức họp bất thường để thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền và thông qua một số nội dung quan trọng.

ky ho p thu 15 hoi dong nhan dan tha nh pho tha i nguyen kho a xviii nhie m ky 2016 2020 da ps
Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2020

Theo đó, Hội đồng nhân dân thành phố tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vũ Minh Tuấn do chuyển công tác làm Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tại kỳ họp các đại biểu đã nghe tờ trình của UBND thành phố về chủ trương sử dụng ngân sách thành phố thực hiện đầu tư các dự án và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân thành phố. Xem xét và thông qua Dự thảo nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư 11 dự án đầu tư công thành phố Thái Nguyên./.

Đỗ Nhung