RSS Youtube Facebook

Chủ nhật 31/05/2020 00:04 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Kiểm tra việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 02 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

17:08 | 17/09/2019

Ngày 16/9, đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo “Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận” tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Đảng bộ thành phố Sông Công việc thực hiện Hướng dẫn số 02 ngày 8/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về "Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận". Làm việc với đoàn có đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Sông Công.

kiem tra viec trien khai thuc hien huong dan so 02 cua ban bi thu trung uong dang khoa xii
Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện Hướng dẫn số 02 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Sông Công đã ban hành các kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo của thành phố và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện đảm bảo nghiêm túc, đúng tiến độ. Bên cạnh đó, thành ủy và các chi, đảng bộ trực thuộc, MTTQ, các đoàn thể đã lựa chọn, đăng ký nội dung tổng kết, nghiên cứu đều gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đến nay, Thành ủy Sông Công đã quan tâm, chỉ đạo việc sơ, tổng kết 35 Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Đảng, qua đó đánh giá, làm cơ sở quan trọng cho việc chuẩn bị xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 -2025. Theo kế hoạch, thành phố đăng ký nội dung tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về lĩnh vực kinh tế với vấn đề “Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, gắn với cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân”.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai Hướng dẫn số 02, một số đơn vị, địa phương của thành phố vẫn còn lúng túng trong cách lựa chọn, đề xuất nội dung cần tổng kết và cách thức triển khai, vì vậy thành ủy Sông Công đề nghị Ban Chỉ đạo cấp tỉnh có hướng dẫn, định hướng cụ thể hơn đối với các đơn vị.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận, đánh giá cao việc thực hiện Hướng dẫn số 02 của Đảng bộ TP Sông Công, đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy căn cứ tình hình thực tiễn lựa chọn, bổ sung những vấn đề tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận thuộc 4 lĩnh vực: kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; Ban Chỉ đạo của thành phố tiếp tục triển khai, thực hiện Hướng dẫn 02 và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên.

Đối với các ý kiến trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiếp thu, ghi nhận; trên cơ sở đó sẽ tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo tổng kết thực tiễn nghiên cứu lý luận cấp tỉnh để nghiên cứu, xem xét.

Tin, ảnh: Minh Thúy