RSS Youtube Facebook

Thứ năm 27/02/2020 12:36 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Kiểm tra thực hiện công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ ở Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

15:43 | 27/08/2019

Ngày 27-8, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) Bộ Quốc phòng do Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó trưởng Ban VSTBPN Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình thực hiện công tác VSTBPN và Bình đẳng giới (BĐG) năm 2019 tại Tổng cục Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) và Nhà máy Z115.

Sau khi nghe báo cáo của Ban VSTBPN Tổng cục CNQP và Nhà máy Z115, Trung tướng Lê Hiền Vân đánh giá cao những chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các mặt hoạt động VSTBPN & BĐG của cấp ủy, chỉ huy các cấp ở Tổng cục CNQP và Nhà máy Z115. Đồng chí Phó trưởng ban VSTBPN Bộ Quốc phòng cho rằng: Những kết quả đạt được trong thực hiện các chủ trương, giải pháp VSTBPN của Tổng cục CNQP và Nhà máy Z115 được bắt nguồn từ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát của cấp ủy, chỉ huy các cấp.

kiem tra thuc hien cong tac vi su tien bo phu nu o tong cuc cong nghiep quoc phong
Các đại biểu thăm phân xưởng Dụng cụ Nhà máy Z115.

Chiếm gần 50% quân số của toàn tổng cục, trong đó hơn 60% hội viên trực tiếp tham gia sản xuất tại gần 40 đơn vị trực thuộc (hơn 20% lao động nữ làm việc trong các môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm), nhưng Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục CNQP đã có những chủ trương, chính sách, tạo điều kiện cho phụ nữ phát huy được khả năng, sức sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, đã có sự ưu tiên tuyển dụng, tuyển chọn bổ nhiệm phụ nữ vào đội ngũ cán bộ ở các chuyên ngành phù hợp (tài chính, kinh doanh, tổ chức lao động...); lựa chọn cán bộ nữ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm vào các chức vụ chỉ huy, quản lý phù hợp (tỷ lệ nữ giữ chức chỉ huy, quản lý của Tổng cục CNQP là 10,1%; Nhà máy Z115 là 21,4%)....

Cùng với đó, Tổng cục CNQP và Nhà máy Z115 cũng làm tốt việc giảm khoảng cách giới trong các lĩnh vực lao động, việc làm của cán bộ, công nhân viên; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước bảo đảm sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe…

kiem tra thuc hien cong tac vi su tien bo phu nu o tong cuc cong nghiep quoc phong
Thăm, tặng quà Trường Mầm non Nhà máy Z115.

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được trên các mặt hoạt động VSTBPN ở Tổng cục CNQP và Nhà máy Z115, Trung tướng Lê Hiền Vân yêu cầu, thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn về công tác VSTBPN&BĐG, trọng tâm là Chỉ thị 21 của Ban Bí thư, Chỉ thị 454 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác VSTBPN&BĐG trong Bộ Quốc phòng giai đoạn 2016-2020” và các văn bản có liên quan. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, sĩ quan, QNCN, CCQP và người lao động về công tác VSTBPN&BĐG, gắn với thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu trong kế hoạch hành động năm 2019. Tập trung xây dựng quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ gắn với việc đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ nữ; cần chú ý cơ cấu nữ đảng viên tham gia cấp ủy để nâng cao hơn nữa tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp cho nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cũng yêu cầu các cơ quan chức năng chủ động nắm bắt tâm tư, tình cảm, kịp thời động viên cán bộ, nhân viên và lao động nữ trong quá trình thực hiện điều chỉnh, tổ chức, biên chế; tham mưu giải quyết tốt các chế độ, chính sách, trong đó chú ý ưu tiên bảo đảm ổn định việc làm cho lao động nữ. Thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và tạo cơ hội và điều kiện cho cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp nghiên cứu, học tập, tiếp cận các lĩnh vực khoa học và ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia vào các cơ quan lãnh đạo, chỉ huy ở các cấp...

Đối với các đề xuất, kiến nghị của Tổng cục CNQP, đồng chí Phó trưởng ban VSTBPN Bộ Quốc phòng giao các cơ quan chức năng phối hợp nghiên cứu, đề xuất./.

Theo Kim Anh/QĐND