RSS Youtube Facebook

Thứ năm 21/06/2018 01:54 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Kiểm tra kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân

08:29 | 19/05/2017

Ngày 18-5, đoàn công tác Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) của Quân ủy Trung ương do Thiếu tướng Ngô Văn Bích, Cục trưởng Cục Dân vận, Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo phụ trách đã kiểm tra kết quả xây dựng và thực hiện QCDCCS tại Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã kiểm tra hệ thống sổ sách, văn bản có liên quan đến công tác thực hiện QCDC cơ sở của các cơ quan, đơn vị và tiến hành gặp gỡ, đối thoại dân chủ trực tiếp, phát phiếu lấy ý kiến đối với 50 cán bộ, chiến sĩ, Vùng 2 Hải quân. Đoàn công tác cũng nghe lãnh đạo, chỉ huy Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân báo cáo kết quả thực hiện QCDC cơ sở của đơn vị từ tháng 1-2016 đến nay.

kiem tra ket qua xay dung va thuc hien quy che dan chu co so tai bo tu lenh vung 2 hai quan

Đoàn công tác làm việc với Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

Hơn một năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng và cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của các cấp về thực hiện QCDC. Từ đó, Đảng ủy Vùng và cấp ủy các cấp đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, kiểm tra thực hiện QCDC cơ sở, đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc và thực chất, rà soát, bổ sung, sửa đổi đầy đủ 12 quy chế lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực công tác, triển khai thực hiện tốt mô hình “5 đủ, 5 cùng, 1 phát huy”. Toàn vùng đã thực hiện nghiêm túc việc gắn thực hiện QCDC với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), chỉ thị 05-CT/TƯ và chỉ thị 87-CT/QUTW về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy, trong công tác quản lý, điều hành của người chỉ huy, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân còn mở rộng và phát huy quyền dân chủ của quân nhân, công nhân viên quốc phòng thông qua hoạt động của các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân, đồng thời tổ chức đối thoại dân chủ ở các cấp.

Từ đầu năm 2016 đến nay, cấp ủy các cấp của Vùng đã kiểm tra, giám sát 84 tổ chức đảng và hơn 1.100 lượt đảng viên. Các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân đã tổ chức 217 lần dân chủ bàn bạc thực hiện nghị quyết của cấp ủy và quyết định của người chỉ huy, 204 lần tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất, kiến nghị cho tổ chức đảng, đảng viên.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao công tác thực hiện QCDC cơ sở của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân, đồng thời chỉ ra những hạn chế, thiếu sót đơn vị cần khắc phục trong thời gian tới.

Theo Xuân Cường/QĐND