RSS Youtube Facebook

Thứ hai 20/05/2019 08:05 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

10:46 | 13/06/2018

Tiếp tục các hoạt động kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, ngày 12/6, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Thái Nguyên đã kiểm tra việc thực hiện nội dung này tại Đảng bộ Các Khu công nghiệp Thái Nguyên. 

kie m tra ket qua thu c hie n nghi quyet trung uong 4 khoa xii gan voi viec thuc hien chi thi 05 cua bo chinh tri
Toàn cảnh Hội nghị

Hiện nay Đảng bộ các khu công nghiệp Thái Nguyên có 8 chi bộ với 121 đảng viên, trong đó có 105 đảng viên chính thức. Thực hiện kế hoạch của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ các khu công nghiệp đã xây dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và triển khai việc học tập, quán triệt Nghị quyết gắn với Chỉ thị 05 đến tất cả cán bộ, đảng viên.

Qua quán triệt, triển khai, Đảng bộ đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được triển khai hiệu quả, từ đó góp phần nâng cao trách nhiệm, ý thức, năng lực chuyên môn của toàn Đảng bộ.

Tinh thần phê và tự phê của cán bộ, đảng viên theo đó cũng được nâng lên, góp phần thực hiện tốt khối đại đoàn kết, thống nhất trong đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng cũng được thực hiện thường xuyên và hiệu quả, từ đó đã kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật; đồng thời ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Tại buổi làm việc, đại diện đoàn kiểm tra đã đề nghị Đảng bộ các khu công nghiệp cần tiếp tục tuyên truyền đến các chi, đảng bộ, nâng cao nhận nhận thức sâu sắc về Nghị quyết gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05, đồng thời hoàn chỉnh báo cáo, các tài liệu có liên quan theo đúng hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy gửi về Đoàn trong thời gian tới./.

Hồng Hạnh