RSS Youtube Facebook

Chủ nhật 12/07/2020 15:46 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Không sử dụng quỹ bảo hiểm y tế để tạm ứng mua thuốc chống lao

08:30 | 20/10/2018

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về mua sắm, thanh toán thuốc chống lao.

khong su dung quy bao hiem y te de tam ung mua thuoc chong lao
Điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh lao. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Kết luận nêu rõ, trong thời gian qua, việc tổ chức thực hiện Chương trình phòng chống lao quốc gia đã đạt nhiều kết quả tích cực, được cộng đồng quốc tế đánh giá tốt.

Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện việc mua sắm, thanh toán thuốc chống lao trong thời gian qua (kể cả nguồn viện trợ); chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tư pháp và các cơ quan liên quan đề xuất phương án, hình thức văn bản về mua sắm, thanh toán thuốc chống lao phù hợp với pháp luật hiện hành, bảo đảm có đủ thuốc chống lao. Việc mua sắm thuốc tuân thủ nguyên tắc bảo hiểm y tế, không sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế để tạm ứng mua thuốc chống lao.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án tiếp tục sử dụng nguồn ngân sách nhà nước để mua thuốc chống lao trong các năm 2019-2020.

Cụ thể, trước mắt bố trí kinh phí mua thuốc chống lao trong dự toán ngân sách năm 2019, không chuyển sang sử dụng nguồn Quỹ bảo hiểm y tế, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 25/10/2018.

Theo thông tin từ Chương trình phòng chống Chống lao Quốc gia, Việt Nam hiện vẫn nằm trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao nhất thế giới, đứng thứ 16 về số người mắc lao cao và đứng thứ 16 gánh nặng lao kháng đa thuốc. Trong đó, 64% bệnh nhân lao thường và 98% bệnh nhân lao kháng thuốc phải chịu gánh nặng chi phí thảm họa, tức là phải tiêu tốn >20% thu nhập của cả hộ gia đình trong một năm do mắc lao.

khong su dung quy bao hiem y te de tam ung mua thuoc chong lao
Số người tử vong do bệnh lao đã giảm trong những năm qua. (Nguồn: Bộ Y tế)

Số người tử vong do bệnh lao đã giảm trong những năm qua. (Nguồn: Bộ Y tế) Những năm qua, Việt Nam là một trong chín nước đạt chỉ tiêu thiên niên kỷ cả ba chỉ tiêu mới mắc, hiện mắc và tử vong do lao. Đến nay sau ba năm, tử vong đã giảm từ 16.000 năm 2015, xuống 13.000 năm 2016 và 12.000 năm 2017 Việt Nam đã hội tụ gần đủ các yếu tố để cơ bản chấm dứt bệnh lao vào năm

Theo TTXVN