RSS Youtube Facebook

Thứ sáu 10/04/2020 14:19 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Khối thi đua các đơn vị Trung ương trên địa bàn tỉnh triển khai kế hoạch hoạt động năm 2020

14:52 | 29/02/2020

Ngày 28/2, Khối thi đua các đơn vị Trung ương trên địa bàn tỉnh đã triển khai kế hoạch hoạt động năm 2020.   

khoi thi dua cac don vi trung uong tren dia ban tinh trien khai ke hoach hoat dong nam 2020

Khối thi đua các đơn vị Trung ương trên địa bàn tỉnh gồm 9 đơn vị hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Năm 2019, về cơ bản các đơn vị trong khối đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phẩn đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua của khối. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào nội dung, chương trình hoạt động của khối trong năm 2020.

Theo đó, thời gian tới, khối thi đua các đơn vị Trung ương trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt công tác Xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị; tích cực thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo, cải thiện và nâng cao đời sống cho công nhân, viên chức, người lao động của đơn vị… thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội của địa phương.

Trên cơ sở thống nhất nội dung, chương trình hoạt động, các đơn vị trong khối đã ký kết giao ước thi đua năm 2020 với mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của địa phương./.

Hoài Thu