RSS Youtube Facebook

Chủ nhật 29/03/2020 00:46 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội ký giao ước thi đua năm 2020.

14:37 | 25/02/2020

Ngày 24/2, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tổ chức kí kết giao ước thi đua năm 2020.

khoi mttq va cac doan the chinh tri xa hoi ky giao uoc thi dua nam 2020
Toàn cảnh lễ ký kết giao ước thi đua năm 2020. (Ảnh Hương Liên)

Năm nay, hoạt động của Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong khối.

Tại hội nghị, các đơn vị thành viên đã thảo luận, đề xuất nhiều ý kiến nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của khối, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp và gắn với nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trong khối; công tác thi đua khen thưởng đúng nguyên tắc, kịp thời động viên những tập thể , cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Cũng tại hội nghị, các đơn vị trong khối đã tiến hành kí kết giao ước thi đua năm 2020, với các chỉ tiêu và nội dung cụ thể. Trên cơ sở đó, các đơn vị cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện tại đơn vị mình.

Quỳnh Hoa