RSS Youtube Facebook

Thứ năm 09/07/2020 04:51 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Khởi động mô hình trường học không rác thải

18:27 | 23/05/2020

Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên vừa phối hợp với một số trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên khởi động mô hình trường học tiến tới không rác thải.

khoi dong mo hinh truong hoc khong rac thai da ps
Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã tiến hành ký kết để khởi động chương trình với 3 trường: THPT Lương Ngọc Quyến, Trung học vùng cao Việt Bắc và THPT Phú Lương.

Tiếp nối từ thành công của chương trình Trường học không rác thải (Zero Waste Campus) trong khuôn viên của nhà trường, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã tiến hành ký kết để khơi động chương trình với 3 trường là: Trường THPT Lương Ngọc Quyến, Trung học vùng cao Việt Bắc và THPT Phú Lương.

Bước đi đầu tiên của mô hình sẽ thông qua việc tuyên truyền, thiết kế các thùng rác để phân loại rác, tổ chức thực hiện và giám sát sẽ giảm thiểu rác thải ra môi trường, sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững. Giai đoạn tiếp theo của mô hình sẽ tiến tới cụ thể hóa mục tiêu giáo dục bảo vệ môi trường cấp phổ thông theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Thông qua đó giúp người học nâng cao hiểu biết và ý thức bảo vệ môi trường.

Theo đánh giá của nhóm nghiên cứu Trường Đại học Nông lâm, lượng rác thải sinh hoạt phát ra từ các trường đại học, trường phổ thông trên toàn thành phố Thái Nguyên là rất lớn. Tuy nhiên, cho đến nay các chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại của rác thải và phân loại rác tại các trường học vẫn chưa được lan rộng, dẫn đến các hoạt động để giảm thiểu và tái sử dụng nguồn chất thải này chưa đạt hiệu quả tại các trường học.

Bá Hoàng