RSS Youtube Facebook

Thứ hai 18/02/2019 05:01 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Khai mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Thái Nguyên Khóa XIII, Nhiệm kỳ 2016-2021

09:37 | 07/12/2017

Ngày 6/12, tại Hội trường lớn UBND tỉnh, Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Thái Nguyên Khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã chính thức khai mạc dưới sự điều hành của đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dự phiên khai mạc có các đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, lãnh đạo Bộ Tư lệnh QKI; và lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể, địa phương trên địa bàn.

khai mac ky hop thu 6 hdnd tinh thai nguyen khoa xiii nhiem ky 2016 2021
Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Lễ Khai mạc. Ảnh: Anh Tuấn

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII diễn ra trong bối cảnh, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của tỉnh đã hoàn thành và vượt kế hoạch năm. Đây là những điều kiện thuận lợi để cả hệ thống chính trị trên địa bàn tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nhiệm kỳ theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận vào 29 báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết. Trong đó, ngoài các nội dung thường kỳ, HĐND tỉnh còn xem xét, thảo luận vào một số nội dung quan trọng liên quan đến vai trò giám sát của cơ quan dân cử ở địa phương và những vấn đề có tác động lớn tới tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Kỳ họp cũng sẽ xem xét, thông qua 13 nghị quyết quan trọng. Bởi vậy, để kỳ họp diễn ra thành công, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ để nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực góp phần xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh có chất lượng, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Ngay sau khai mạc, kỳ họp đã nghe Báo cáo kết quả công tác năm 2017, nhiệm vụ năm 2018; Tờ trình về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2018; Tờ trình thành lập Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh về việc thực hiện luật khoáng sản trên địa bàn, giai đoạn 2011-2017 và Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XII; Kỳ họp thứ 2, thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIII. Trong đó, Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri là nội dung được đại biểu và cử tri đặc biệt quan tâm. Bởi, đây là lần đầu tiên HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề để đánh giá khách quan, toàn diện việc tiếp thu, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới 3 kỳ họp của HĐND tỉnh, từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trong thời gian tới. Qua giám sát cho thấy, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo và thực hiện việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

Những nội dung đã được UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết xong, dứt điểm là 77 ý kiến, kiến nghị. Đồng thời, giải trình, thông tin với cử tri về 66 nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách đã được quy định trong các văn bản pháp luật và quy định của các cơ quan có thẩm quyền. Hiện còn 68 ý kiến, kiến nghị đang được UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND cấp huyện xem xét, giải quyết. Đây cũng là nhóm vấn đề Đoàn giám sát trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết để thực hiện trong năm 2018 và được HĐND tỉnh tiếp tục theo dõi, giám sát theo quy định trong thời gian tiếp theo. Có thể nói, với việc ban hành nghị quyết thành lập đoàn giám sát và nghị quyết về kết quả giám sát đã góp phần gia tăng hiệu lực của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Bởi vậy, tại kỳ họp, các đơn vị, địa phương trong diện được giám sát và các đại biểu dân cử đánh giá cao về chủ trương, phương thức, kết quả giám sát lần này.

Cũng trong sáng 6/12, các đại biểu đã nghe Thông báo hoạt động của Ủy Ban MTTT tỉnh và các tổ chức thành viên tham gia xây dựng chính quyền năm 2017; Tờ trình về việc đề nghị thông qua quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 và 3 năm 2018-2020; Tờ trình về việc bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; Tờ trình về kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Trong phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu tiếp tục nghe 14 báo cáo, tờ trình do UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan tư pháp trình tại kỳ họp, gồm: Tờ trình về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2017 của một số địa phương và phân bổ dự toán ngân sách năm 2018; Tờ trình về việc bổ sung quy định về tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh thời kỳ ổn định ngân sách; Tờ trình về việc giao biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp và hợp đồng năm 2018; Tờ trình về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập năm 2018; Tờ trình về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và kế hoạch sử dụng đất năm 2018; Tờ trình về việc đề nghị thông qua Đề án Quản lý và Xây dựng hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 6 và Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh; Báo cáo kết quả công tác của các cơ quan tư pháp và báo cáo tham tra và kết quả hoạt động của các Ban HĐND tỉnh.

Ngày 7/12, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục ngày làm việc thứ 2 với nội dung thảo luận tại tổ và tại hội trường.

Trần Trang

10 Sự kiện tiêu biểu năm 2018