RSS Youtube Facebook

Thứ năm 13/08/2020 14:54 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, Nhiệm kỳ 2016-2021

21:42 | 08/07/2020

Ngày 8/7, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thái Nguyên Khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã chính thức khai mạc. Dự phiên khai mạc có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu I và lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể, địa phương trên địa bàn.

khai mac ky hop thu 11 hdnd tinh thai nguyen khoa xiii nhiem ky 2016 2021
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIII diễn ra sau thời điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 23 để cho ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; đồng thời cho ý kiến về thực hiện một số chương trình, dự án và chủ trương về cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Đây là cơ sở, định hướng để tỉnh Thái Nguyên triển khai các nhiệm vụ chính trị theo mục tiêu Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Đánh giá cao nỗ lực của UBND tỉnh, các cấp, các ngành đã khắc phục khó khăn, từ những tác động của dịch Covid-19, đồng chí nhấn mạnh những thách thức đặt ra đối với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm cuối của nhiệm kỳ 2015-2020 và ý nghĩa, tầm quan trọng của kỳ họp, đồng thời đặt ra một số vấn đề cần thảo luận, xem xét tại kỳ họp lần này.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo: "Tài liệu của kỳ họp đã được UBND tỉnh, các cơ quan có liên quan tích cực chuẩn bị. Các ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm định kỹ lưỡng và đã được gửi đến các vị đại biểu HĐND tỉnh theo quy định. Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, dân chủ, tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến để xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo đúng quy định pháp luật, có chất lượng và có tính khả thi cao".

Trần Trang