RSS Youtube Facebook

Thứ bảy 11/07/2020 17:33 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá công tác triển khai nhiệm vụ và chuẩn bị cho Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh

16:18 | 08/06/2018

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại Hội nghị đánh giá công tác triển khai nhiệm vụ và chuẩn bị cho Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018

Chi tiết tại File đính kèm

Theo Thainguyen.gov.vn