RSS Youtube Facebook

Thứ ba 31/03/2020 17:05 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Hội thảo “Thái Nguyên – Cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo”

16:11 | 29/10/2019

Nhằm tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin; góp phần nâng cao nhận thức về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII); đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả nhiệm vụ cải thiện Chỉ số đổi mới sáng tạo tại địa phương theo chỉ đạo của Chính phủ. Ngày 28/10, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội thảo "Thái Nguyên - Cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo". Tham dự có đại diện Học viện Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

hoi thao thai nguyen cai thien chi so doi moi sang tao
Toàn cảnh hội thảo

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe chuyên gia của Học viện Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trình bày 2 chuyên đề về "Giới thiệu chung đổi mới sáng tạo, hệ thống, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, kết quả của Việt Nam" và "Nghị quyết của Chính phủ về các chỉ số đổi mới sáng tạo. Nhiệm vụ của các địa phương". Theo đó, đổi mới sáng tạo là việc tạo ra, ứng dụng thành tựu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hoá. Đổi mới sáng tạo được xem là động lực trọng yếu của tăng trưởng và nền kinh tế vững chắc. Theo báo cáo được tổ chức WIPO công bố, Chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam năm 2019 tiếp tục được cải thiện vị trí, xếp thứ 42/129 quốc gia được xếp hạng, tăng 3 bậc so với năm 2018 và vươn lên xếp thứ nhất trong nhóm 26 quốc gia thu nhập trung bình thấp.

Với Thái Nguyên, những năm qua, hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh đã có bước tiến bộ, phục vụ thiết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều tiến bộ khoa học và công nghệ, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp được triển khai, ứng dụng, mang lại hiệu quả và có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn. Các hoạt động hợp tác, nghiên cứu triển khai, thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ được quan tâm thực hiện.

Tại hội thảo, các chuyên gia cũng đã chia sẻ, giới thiệu các phương pháp thu thập số liệu, tính toán các chỉ số đổi mới sáng tạo cũng như các giải pháp nâng cao hiệu quả đổi mới sáng tạo và cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo của Thái Nguyên; những khó khăn, thách thức trong tiếp cận, theo dõi, tham gia cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo; trao đổi, đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả các nội dung thuộc trách nhiệm của sở, ngành, đơn vị,.../.

Khánh Linh