RSS Youtube Facebook

Thứ bảy 23/03/2019 15:54 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Hội thảo khoa học “Bộ đội Hóa học với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

15:13 | 09/03/2018

Sáng 9-3, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hóa học tổ chức Hội thảo khoa học “Bộ đội Hóa học với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” (1958-2018).

Hội thảo nhằm tiếp tục khẳng định vai trò của Bộ đội Hóa học trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; làm sâu sắc hơn về những thành tích, chiến công, bản chất cách mạng, truyền thống anh hùng của Bộ đội Hóa học trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc suốt 60 năm qua.

hoi thao khoa hoc bo doi hoa hoc voi nhiem vu xay dung va bao ve to quoc
Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận có giá trị khẳng định: Sự ra đời của Bộ đội Hóa học là một tất yếu lịch sử, một chủ trương đúng đắn, kịp thời, đáp ứng tình hình nhiệm vụ cách mạng; sự kiện quan trọng đánh dấu tiến trình phát triển, trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam, sẵn sàng đánh thắng mọi loại chiến tranh, kể cả chiến tranh có sử dụng vũ khí hủy diệt lớn.

hoi thao khoa hoc bo doi hoa hoc voi nhiem vu xay dung va bao ve to quoc
Chiến sĩ Hóa học thực hành tiêu tẩy chất độc khí tài, xe máy.

Từ khi ra đời, Binh chủng Hóa học đã quán triệt sâu sắc nhiệm vụ của cách mạng, của Quân đội, từng bước phát triển, trưởng thành, sớm cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Binh chủng Hóa học đã tổ chức, xây dựng, phát triển lực lượng Hóa học từ Bộ đến toàn quân; xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ hóa học; chỉ đạo huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn; chỉ đạo tiến hành công tác phòng hóa quần chúng; làm nòng cốt bảo đảm phòng hóa cho lực lượng vũ trang và nhân dân, góp phần quan trọng, trực tiếp đánh bại nhiều chiến lực chiến tranh đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, xây dựng binh chủng từng bước tiến lên chính quy, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

Kế thừa và phát huy thành tích, truyền thống và kinh nghiệm trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, binh chủng Hóa học đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các giải pháp xây dựng tiềm lực quốc phòng chống vũ khí hủy diệt lớn cả về tổ chức, biên chế, vũ khí trang bị; xây dựng củng cố, phát triển lực lượng trực thuộc và toàn quân; xây dựng binh chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình”; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và công nghệ; đổi mới mạnh mẽ công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật. Nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo; trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong điều kiện chiến tranh địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, vũ khí hủy diệt lớn; ứng phó sự cố hóa chất độc, phóng xạ, hạt nhân; khắc phục hậu quả chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh, bảo vệ môi trường sinh thái; xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện.

Theo Báo Quân đội Nhân dân

10 Sự kiện tiêu biểu năm 2018