RSS Youtube Facebook

Thứ bảy 11/07/2020 17:17 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Hội nghị Trung ương 6: Những kỳ vọng lớn của cán bộ, đảng viên về một xu thế tất yếu

09:37 | 05/12/2017

Đổi mới, xắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là xu thế tất yếu trong tình hình hiện tại của nước ta hiện nay. Đây là vấn đề được Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6, Khóa XII đánh giá là không thể chậm trễ và dù khó khăn đến mấy cũng phải làm. Thời gian qua, từ khi Nghị quyết Trung ương 6 chính thức ban hành đã nhận được sự quan tâm, đồng tình ủng hộ của dư luận xã hội. Về khía cạnh xã hội, đây là vấn đề đã được đề cập đến từ rất lâu, Đảng, Nhà nước cũng đã ban hành nhiều Chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết, Chính sách để giải quyết nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Với quyết tâm chính trị của toàn Đảng, của các cấp, các ngành từ Trung ương tới địa phương, cán bộ và nhân dân đang đặt nhiều kỳ vọng về sự thay đổi mang tính đột phá chính trị này của Đảng ta.

Mạnh Nghịnh