RSS Youtube Facebook

Thứ bảy 15/12/2018 08:01 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác dân vận năm 2018

10:48 | 11/01/2018

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trương Thị Mai,Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trương ương. Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

hoi nghi truc tuyen toan quoc trien khai cong tac dan van nam 2018
Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Hà Dũng

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2017, công tác dân vận của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang… đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có tôn giáo. Ban Dân vận Trung ương và Ban Dân vận nhiều địa phương, trong đó có Thái Nguyên đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường công tác phối hợp với các tỉnh, thành ủy trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Hoạt động phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác dân vận được đẩy mạnh. Ban Dân vận các cấp tích cực, chủ động hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng 6 Đề án Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. .

Năm 2018, Ban Dân vận Trung ương tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng lãnh đạo thực hiện công tác dân vận; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, tập trung vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thi đua phát triển sản xuất kinh doanh, phấn đấu cao nhất hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và các mục tiêu toàn quốc Đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra. Ban Dân vận Trung ương xác định chủ đề công tác năm 2018 là Năm Dân vận chính quyền.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nội dung đổi mới, sáng tạo và những kết quả toàn diện đã được thể hiện trong Báo cáo tổng kết của Ban Dân vận Trung ương. Thủ tướng biểu thị sự đồng tình với các ý kiến phát biểu đã làm rõ, sâu sắc thêm những mô hình hay, cách làm hiệu quả, kinh nghiệm quý trong công tác dân vận.

Trần Trang