RSS Youtube Facebook

Thứ bảy 30/05/2020 16:10 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Hội nghị trực tuyến thanh tra Chính phủ

16:36 | 28/07/2018

Ngày 27/7, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, dự và chỉ đạo Hội nghị.

hoi truc tuyen thanh tra chinh phu
Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, 6 tháng đầu năm toàn ngành đã triển khai trên 3.800 cuộc thanh tra hành chính và gần 93.000 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành. Qua phát hiện vi phạm đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước gần 8000 tỷ đồng.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được các cấp, ngành quan tâm thực hiện. Số vụ việc khiếu nại tố cáo có chuyển biến giảm so với cùng kỳ. Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, qua thanh, kiểm tra đã phát hiện 508 cơ quan, tổ chức cá nhân sai phạm, đã xử lý các hình thức về kinh tế với sô tiền trên 6 tỷ đồng; các cơ quan hành chính trên địa bàn tiếp công dân gần 1.800 lượt người.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, Thanh tra Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thanh tra thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch được duyệt cùng các nhiệm vụ đột xuất được giao như: Theo dõi đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường thanh kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan quản lý Nhà nước; đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo…; hoàn thiện việc đưa hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo vào khai thác, sử dụng một cách đồng bộ, hiệu quả; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng chống tham nhũng…

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được trong công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2018; đồng thời chỉ ra nguyên nhân tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp đổi mới công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành thanh tra đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu ngành cần tập trung thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác trên tất cả các mặt công tác.

Tăng cường phối hợp và hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương để kịp thời khắc phục việc chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả, tăng cường đối thoại để nâng cao nhận thức của người dân và thực bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo hướng đi vào thực chất, tránh hình thức….

Anh Tuấn