RSS Youtube Facebook

Thứ hai 24/02/2020 02:45 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo tờ trình, báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện quy chế bầu cử trong đảng

15:59 | 07/09/2019

Chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, ngày 6/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo tờ trình, báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện quy chế bầu cử trong đảng. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Thường trực Huyện, Thành, Thị ủy.

Theo quyết định số 244 ngày 9/6/2014 quyết định về việc ban hành quy chế bầu cử trong Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành gồm 7 chương, 38 điều đối tượng và phạm vi điều chỉnh được áp dụng đối với việc bầu cử trong đảng từ chi bộ đến Ban Chấp hành Trung ương.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Trung ương, quy chế bầu cử cơ bản đáp ứng yêu cầu của việc bầu cử trong Đảng, phù hợp với thực tiễn. Nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác bầu cử được cụ thể hóa, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy viên, của đảng viên, của Đại biểu dự Đại hội, góp phần thực hiện tốt công tác cán bộ trong toàn hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã đóng góp một số nội dung, đề xuất bổ sung, sửa đổi Quy chế bầu cử như quy định về trách nhiệm của Bí thư cấp ủy, Trưởng Ban tổ chức cấp ủy cấp triệu tập đại hội…

Tại điểm cầu Thái Nguyên, đồng chí Trần Quốc Tỏ Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu nhất trí cao với quan điểm, bố cục, nội dung đã được sửa đổi, bổ sung trong các dự thảo, tờ trình, báo cáo và dự thảo Quy chế bầu cử trong Đảng.

Ngoài việc đề nghị sửa tên dự thảo, tờ trình, đồng chí cũng đề nghị sửa đổi một số khoản tại điều 7, điều 11, điều 16 trong dự thảo Quy chế bầu cử bảo đảm tính chặt chẽ các quy định, bầu ra cơ quan cao nhất của đảng. Trên cơ sở ý kiến tại Hội nghị, tổ biên tập sẽ tiếp thu tối đa để chỉnh sửa, xin ý kiến Bộ Chính trị tiếp tục hoàn thiện các văn bản trình Hội nghị lần thứ mười một Ban Chấp hành Trung ương khóa XII xem xét, quyết định./.

Thu Hiền