RSS Youtube Facebook

Thứ hai 30/03/2020 19:54 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Hội nghị trực tuyến giao ban ngành tổ chức Xây dựng Đảng

15:12 | 06/08/2019

Ngày 5/8, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tổ chức Xây dựng Đảng, nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tháng 7 và 7 tháng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ tháng 8. Dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

hoi nghi truc tuyen giao ban nganh to chuc xay dung dang 71676
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên.

Tháng 7 và 7 tháng năm 2019, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng, trong đó có Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tích cực nghiên cứu, tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ công tác đảm bảo tiến độ, chất lượng và đạt kết quả tốt.

Nổi bật là tham mưu hoàn thành 5 đề án, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư; hoàn thành các báo cáo sơ kết, tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; tham mưu công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Nhiều địa phương đã chủ động tham mưu thực hiện Kết luận 48 về kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cán bộ, nhân sự hiện nay. Bên cạnh đó, công tác phối hợp, trao đổi nghiệp vụ ngày càng đi vào nền nếp; nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và trong quá trình triển khai thực hiện đã được tháo gỡ.

Tại Hội nghị các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận và nêu một số kiến nghị, đề xuất về việc thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức theo tinh thần Nghị quyết số 18; về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp; nhiều ý kiến cũng đóng góp, bổ sung vào dự thảo Báo cáo sơ kết 1 năm triển khai thực hiện thí điểm quản lý công chức theo vị trí việc làm của ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị trong tháng 8 và những tháng còn lại của năm 2019, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng tập trung nghiên cứu, hoàn thiện 10 đề án, nhiệm vụ trình Ban Chấp hành trung ương Đảng và Ban Bí thư; tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp; thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương về công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên./.

Tin, ảnh: Minh Thúy