RSS Youtube Facebook

Thứ sáu 10/07/2020 01:33 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Hội nghị phản hồi thông tin báo chí phản ánh

22:07 | 05/06/2020

Ngày 5/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị phản hồi thông tin báo chí phản ánh về một số vấn đề trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các sở, ngành, cơ quan Báo chí và địa phương liên quan.

hoi nghi phan hoi thong tin bao chi phan anh da ps
Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, làm rõ nội dung một số vụ việc phức tạp, nhạy cảm được các cơ quan báo chí trung ương và địa phương phản ánh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trong đó liên quan đến vấn đề cấp phép xây dựng một số dự án, việc san lấp đất nông nghiệp thành nơi kinh doanh, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoạt động nổ mìn khai thác than ảnh hưởng đến nhà dân, vấn đề ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe người dân,... Đại diện các sở, ngành liên quan của tỉnh và lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã tiếp thu, đưa ra các giải pháp cụ thể để giải quyết những nội dung báo chí phản ánh đúng, đồng thời làm rõ một số thông tin chưa chính xác hoặc còn thiếu.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng việc thực hiện Thông báo số 1109 của Thường trực Tỉnh ủy về xử lý thông tin báo chí phản ánh. Đồng chí yêu cầu sau Hội nghị này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tăng cường rà soát, thống kê các thông tin báo chí phản ánh; đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo đúng luật báo chí. Đối với các sở, ngành, địa phương cần nêu cao trách nhiệm, kịp thời trả lời, làm rõ các thông tin báo chí phản ánh, tăng cường rà soát, thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, đô thị và môi trường, qua đó góp phần ổn định tình hình xã hội, thúc đẩy KT-XH của tỉnh phát triển./.

Minh Thúy