RSS Youtube Facebook

Thứ ba 14/07/2020 17:33 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Hội nghị Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị

10:54 | 03/07/2019

Sáng 3-7, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng và ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Trung tướng Lê Hiền Vân, Bí thư Đảng uỷ cơ quan Tổng cục, Phó chủ nhiệm TCCT chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm, Đảng ủy Cơ quan TCCT và các cấp ủy, chi bộ đã quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, chỉ đạo kiên quyết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện chỉ thị, kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2019 được tiến hành chủ động, hiệu quả; chất lượng lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng lên; cơ quan ổn định, nội bộ đoàn kết thống nhất; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

hoi nghi dang uy co quan tong cuc chinh tri
Toàn cảnh hội nghị.

6 tháng cuối năm, Đảng ủy Cơ quan TCCT tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Thi đua Quyết thắng cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng; đẩy mạnh hoạt động thi đua tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn nhất là thực hiện 50 năm Di chúc Bác Hồ; 75 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị; 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân; 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng Cơ quan Tổng cục Chính trị giai đoạn 2014 - 2019. Đảng ủy Cơ quan TCCT đã đề ra 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo 6 tháng cuối năm.

Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII trong Đảng bộ Cơ quan TCCT, Đảng ủy Cơ quan TCCT khẳng định: 5 năm qua, Đảng bộ Cơ quan TCCT luôn kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, giữ vững bản chất giai cấp công nhân, lãnh đạo, chỉ đạo Cơ quan TCCT học tập quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, TCCT; chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ Cơ quan TCCT vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gương mẫu đi đầu trong công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội, luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, một số nhiệm vụ hoàn thành tốt…/.

Theo Trịnh Dũng/QĐND