RSS Youtube Facebook

Thứ bảy 04/04/2020 07:03 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Hội nghị chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020

16:30 | 06/07/2018

Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, ngày 6/7, dưới sự điều hành của các đồng chí: Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Hội nghị chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tổ chức cho ý kiến vào Dự thảo kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; về quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; nghe báo cáo kết quả Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018 và thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ. 

hoi nghi chuyen de ban chap hanh dang bo tinh thai nguyen khoa xix nhiem ky 2015 2020
Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: Hội nghị lần này bàn và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng, vì vậy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần tập trung nghiên cứu các báo cáo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận, thẳng thắn, dân chủ, trọng tâm, góp ý vào từng nội dung, đặc biệt là về những điểm mới, những điểm còn có ý kiến khác nhau để đi đến thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghe và cho ý kiến vào các nội dung: Dự thảo kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Dự thảo Chương trình hành động Nghị quyết số 28 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”; Tờ trình về việc quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại các cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc tỉnh; Báo cáo kết quả Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018. Trên cơ sở các nội dung đã trình, các đại biểu chia 6 tổ để thảo thảo luận và cho ý kiến từng nội dung cụ thể. Qua tổng hợp, đã có trên 50 lượt ý kiến phát biểu thảo luận tại tổ và tại hội trường. Về cơ bản, các đại biểu đều nhất trí với dự thảo các tờ trình, báo cáo, chương trình được trình tại hội nghị.

Về những yêu cầu nêu trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: việc ban hành các văn bản cần cụ thể hóa từng nội dung, phải trả lời và giải quyết cho được các câu hỏi: Việc gì, ai làm, bao giờ xong; qua đó làm căn cứ để các cơ quan, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện đạt hiệu quả cao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin, làm rõ thêm kết quả của Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018 và dự kiến kế hoạch triển khai những phần việc tiếp theo để tỉnh phát huy hiệu quả từ thành công của Hội nghị. Đồng chí cũng cho ý kiến vào nội dung quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Trong đó, nhấn mạnh quá trình thực hiện phải cân bằng giữa lợi ích Nhà nước và đối tượng thụ hưởng, tránh xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách, nhưng ngân sách địa phương không có khả năng thực hiện.

Trên cơ sở những ý kiến thảo luận, đóng góp của các đại biểu, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các ngành chức năng liên quan đã nghiêm túc tiếp thu và giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan. Tập trung vào việc nâng cao chất lượng công tác cán bộ, công tác thi tuyển vào các vị trí chủ chốt ở các cấp, ngành; cơ chế tuyển dụng cán bộ; việc bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương, công tác cán bộ nữ, hiệu quả sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào địa bàn. Với tinh thần khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 15 đã hoàn thành chương trình đề ra. Trên cơ sở nghiêm túc tiếp thu, lựa chọn các ý kiến thảo luận tại phiên thảo luận tại tổ và tại hội trường; hội nghị đã thống nhất thông qua các dự thảo kết luận đối với những nội dung được trình.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương tinh thần, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong thảo luận, đóng góp ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các Đảng bộ trực thuộc cần tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII, gắn với việc triển khai Nghị quyết số 18, Nghị quyết 19 Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc thù của địa phương, đơn vị mình, qua đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong tổ chức thực hiện.

Đối với Tờ trình quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đồng chí yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cần tiếp thu các ý kiến tại hội nghị để bổ sung, chỉnh sửa và trình tại Kỳ họp thứ 7 tới của HĐND tỉnh.

Về thành công của Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: các cấp, ngành của tỉnh cần đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng thực hiện trong thời gian tới; trong đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền và cụ thể hóa kết quả của Hội nghị, nhất là đối với các biên bản ghi nhớ được trao tại Hội nghị lần này. Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư các Đảng bộ trực thuộc, thủ trưởng các cấp, các ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Hội nghị đã thông qua, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã tổ chức gặp mặt, ghi nhận quá trình cống hiến và chia tay 3 đồng chí Tỉnh ủy viên nghỉ hưu theo quy định. Ở trên mọi cương vị công tác, các đồng chí luôn nỗ lực cống hiến, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao và đến nay các đồng chí đã đủ điều kiện được nghỉ hưu theo chế độ của Đảng, Nhà nước. Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc các đồng chí sức khỏe, tiếp tục có nhiều đóng góp, cống hiến cho địa phương Bày tỏ sự xúc động và cảm ơn trước sự quan tâm của BCH Đảng bộ tỉnh, đại diện các đồng chí Tỉnh ủy viên nghỉ hưu theo chế độ đợt này khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên và công dân nơi cư trú, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển.

Trần Trang