RSS Youtube Facebook

Chủ nhật 31/05/2020 20:22 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 22: Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm

21:00 | 25/03/2020

3 nhiệm vụ trọng tâm mà đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (BCH) lần thứ 22 tổ chức sáng ngày 25-3 là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thành công đại hội đảng cấp cơ sở và đại hội điểm cấp trên cơ sở với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và chủ động trong kiểm soát phòng, chống đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Dự Hội nghị có các đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban Đảng TW.

hoi nghi bch dang bo tinh lan thu 22 tap trung lanh dao thuc hien tot 3 nhiem vu trong tam
Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các đại biểu cần tập trung thảo luận, cho ý kiến trên cơ sở nghiên cứu các nội dung gồm: Quán triệt, triển khai Nghị quyết số 55 và 56 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia và phát triển ngành cơ yếu của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; báo cáo tiến độ triển khai các dự án sau hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018 và một số dự án lớn trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện Đề án số 09 và Kế hoạch số 79 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 18 và 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12; dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015 - 2020; báo cáo công tác chuẩn bị và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tờ trình về việc chuyển giao Chi bộ ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Thái Nguyên về trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh...

Với tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, các đại biểu đã có 60 lượt ý kiến tham gia trực tiếp vào văn bản cũng như phát biểu thảo luận tại tổ về các nội dung của hội nghị. Về cơ bản, các đại biểu nhất trí với các báo cáo, dự thảo, tờ trình, đồng thời cũng tập trung đi sâu phân tích, đóng góp ý kiến vào một số nội dung quan trọng như: các giải pháp quy hoạch, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội một cách toàn diện; tiến độ một số công trình, dự án; tính khả thi của các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong thời gian tới; công tác tinh giản biên chế; công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trên cơ sở những ý kiến thảo luận, đóng góp của các đại biểu, Thường trực Tỉnh ủy đã nghiêm túc tiếp thu và giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan đến các hoạt động thu hút đầu tư; đẩy nhanh tiến độ quy hoạch chung và các công trình trọng điểm của tỉnh; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các dự án lớn, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng; kết quả, khó khăn và tác động sau 02 năm thực hiện Đề án số 09 và Kế hoạch số 79 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện nghị quyết số 18 và 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12; việc tiếp tục hoàn thiện báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020 - 2025; vấn đề hỗ trợ kinh phí tổ chức cũng như tập trung chỉ đạo hoàn thành các công trình chào mừng Đại hội đảng các cấp; xử lý dứt điểm các dự án ngoài ngân sách đã thu hồi đầu tư; các giải pháp quyết liệt trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, trong quý I năm 2020, việc tiếp nhận, quán triệt triển khai các chủ trương của cấp trên và chủ động xây dựng chương trình hành động của cấp dưới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đạt hiệu quả thiết thực, đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nội bộ đoàn kết, chính trị ổn định, kinh tế phát triển (thu ngân sách Nhà nước dự ước trên 3.000 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ), an ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở không ngừng được củng cố, các chính sách xã hội được quan tâm hơn, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, song hiện nay, trên địa bàn chưa xác nhận trường hợp nào dương tính; nhân dân đồng thuận, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được nâng cao.

Trong quý 2/2020, các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; cấp ủy các cấp; các cơ quan, đơn vị, địa phương; các đồng chí Tỉnh ủy viên căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao phải gắn việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công Đại hội Đảng các cấp theo kế hoạch với việc đẩy mạnh phát triển KT-XH và chủ động trong kiểm soát phòng, chống Đại dịch Covid-19 trên địa bàn theo chỉ đạo của TW và của tỉnh. Trong đó cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội điểm cấp trên cơ sở (trước ngày 30/6); chuẩn bị thật tốt các điều kiện về xây dựng văn kiện, nhân sự và phục vụ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ 20 của Đảng bộ tỉnh và Đại hội lần thứ 13 của Đảng theo đúng kế hoạch, quy trình, quy định.

Việc tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các cơ quan trong hệ thống chính trị theo Đề án 09 và Kế hoạch 79 của tỉnh bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả phải được thường xuyên coi trọng. Đồng thời thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển đảng, nhất là ở khu vực nông thôn, trường học, doanh nghiệp và những nơi còn ít đảng viên.

Công tác tuyên truyền, vận động, định hướng phải bám sát tình hình và nội dung; việc mở rộng diện giám sát và tăng cường kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, nhất là việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên. Tăng cường công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại và tố cáo; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân theo quy định.

Trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại cần chú ý đến việc quy hoạch và quản lý quy hoạch đất đai; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư và GPMB. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở; đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm, cháy nổ, giảm thiểu tai nạn giao thông. Hoàn thành việc đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã. Đẩy mạnh công tác đối ngoại, hợp tác phát triển với các địa phương trong và ngoài nước, nâng cao uy tín, vị thế của tỉnh.

Trong phòng chống dịch Covid-19 phải chú ý việc cập nhật thông tin đầy đủ, nắm chắc diễn biến tình hình và chủ động có giải pháp phòng chống ngay từ xa, ngay từ khi chưa có nguy cơ bùng phát; chủ động kiểm soát chặt chẽ hơn nữa đối với việc khai báo dịch bệnh có liên quan; quản lý cách ly người có tiềm ẩn về nguy cơ lây nhiễm theo quy trình, quy định.

Tăng cường phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý chặt chẽ hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn; nắm chắc di, biến động của tất cả các trường hợp xuất nhập cảnh, di chuyển từ vùng dịch hoặc đi qua vùng có dịch đến tỉnh; kiểm soát chặt chẽ hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng; kịp thời phát hiện, thực hiện ngay các biện pháp khoanh vùng, cách ly theo quy định; kiên quyết không để dịch bệnh xảy ra và lây lan trên địa bàn.

Chuẩn bị sẵn sàng các phương án về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật y tế. Đồng thời làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng trong công tác phòng, chống dịch bệnh để động viên thúc đẩy phong trào.

Cũng tại Hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định đồng chí Vũ Duy Hoàng, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh và đồng chí Nguyễn Quốc Hữu, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, tiến hành quy trình bầu Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy khóa 19, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với đồng chí Phan Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, kết quả phiếu bầu thể hiện sự tín nhiệm cao. Cũng nhân dịp này, BCH Đảng bộ tỉnh đã tổ chức chia tay một số đồng chí Ủy viên BCH về nghỉ hưu theo chế độ./.

Nguyễn Thanh