RSS Youtube Facebook

Thứ hai 26/08/2019 14:13 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên tháng 3 năm 2019

16:10 | 29/03/2019

Ngày 29/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên lần thứ 44, khóa XIX, tháng 3 năm 2019 đã diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các Ban Đảng Trung ương, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và một số sở, ngành, địa phương liên quan.

hoi nghi ban thuong vu tinh uy thai nguyen thang 3 nam 2019
Toàn cảnh hội nghị

Trong thời gian làm việc buổi sáng, hội nghị tiến hành thảo luận và cho ý kiến vào 17 nội dung, trong đó có 05 nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, 05 nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, 05 nội dung về công tác cán bộ và 02 nội dung về báo cáo kết quả định kỳ.

Trên cơ sở những ý kiến thảo luận và đóng góp của các đại biểu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng trực thuộc Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương được phân công phụ trách, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Cụ thể, đối với công tác tổ chức cán bộ, cần hoàn thành việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và Quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; hoàn thành báo cáo rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025; hoàn thành chương trình, kế hoạch thực hiện Quy định nêu gương của Ban Chấp hành Trung ương gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và các Đề án, Kế hoạch của Tỉnh ủy.

Đối với nội dung về phát triển kinh tế - xã hội: cần tiếp tục chỉ đạo việc rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm những dự án có nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách vi phạm về tiến độ, chất lượng, môi trường, quy trình, quy định. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; chủ động gắn kết và tạo mọi điều kiện thuận lợi hơn nữa giúp các nhà đầu tư sớm giải quyết những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án đã đăng ký hoặc đã được chấp thuận đầu tư, nhất là đối với các dự án lớn có tính lan tỏa cao. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở Trung tâm phục vụ hành chính công, chủ động có phương án sắp xếp về tổ chức, bộ máy để Trung tâm được sớm đưa vào hoạt động theo đúng kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới đối với 13 xã đã đăng ký, và đã được chấp thuận phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2019. Chủ động nắm tình hình diễn biến dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi để có phương án xử lý kịp thời.

* Chiều cùng ngày, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị làm việc giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị Đại hội Đảng bộ Công ty từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay.

Theo đó, hơn nửa nhiệm kỳ qua, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, do thị trường cạnh tranh quyết liệt, đặc biệt, Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 chậm tiến độ, chưa tái khởi động và nhiều áp lực từ dư luận đã ảnh hưởng đến tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động và kết quả sản xuất, kinh doanh của công ty. Cụ thể, năng lực tài chính, thị phần trên thị trường sụt giảm, chỉ tiêu sản xuất không đạt so với Nghị quyết đề ra. Song, với sự quan tâm của Tổng Công ty Thép, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, cùng sự đoàn kết, trách nhiệm của tập thể đơn vị, nên Công ty đã và đang nỗ lực thực hiện các giải pháp khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ nộp thuế. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Công ty vẫn duy trì được vốn cho sản xuất, giữ công việc ổn định cho gần 5.000 lao động, với mức lương bình quân 7,5 triệu đồng/người. Công tác đảng được thực hiện nghiêm túc trên các mặt; các tổ chức, đoàn thể đã phát huy tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Tuy nhiên, nếu không sớm giải quyết dứt điểm dự án giai đoạn 2, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của Công ty, đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã nêu một số đề xuất, mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm tạo điều kiện và ủng hộ, giúp đỡ đơn vị trong quá trình sản xuất, kinh doanh, đặc biệt tại khu vực các mỏ nguyên liệu; tỉnh có ý kiến với Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các cơ quan chức năng, các ngân hàng trên địa bàn ủng hộ, giúp đỡ Công ty tháo gỡ khó khăn.

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện các sở, ban, ngành đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến tập trung tháo gỡ khó khăn của Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên hiện nay. Trong đó, nhấn mạnh về sự chủ động của Công ty trong việc ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động, thực hiện tái cơ cấu, cải tiến công nghệ, tiết kiệm sản xuất; phối hợp giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường; về phía tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo có giải pháp cụ thể giải quyết vấn đề này...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trước tiên phải làm tốt công tác tuyên truyền, ổn định tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động yên tâm sản xuất kinh doanh; chủ động thực hiện các giải pháp duy trì sản xuất, chăm lo đời sống người lao động; có đề xuất cụ thể với Chính phủ, Bộ Công thương và Tỉnh ủy những nội dung, giải pháp có tính khả thi về dự án giai đoạn 2; thực hiện tốt công tác giám sát, xử lý khi phát hiện vi phạm, báo cáo thường xuyên cho tỉnh về quá trình thực hiện. Đối với các sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục phối hợp, giúp đỡ Công ty thực hiện các giải pháp sớm tháo gỡ khó khăn của dự án theo đúng quy định của pháp luật./.

Nhóm PV