RSS Youtube Facebook

Thứ tư 27/05/2020 22:27 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên lần thứ 52, khóa XIX

07:40 | 17/10/2019

Ngày 16/10, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 52, khóa XIX, tháng 10/2019. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các Ban Đảng Trung ương, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào 7 nội dung, trong đó có 4 nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác cán bộ và 3 nội dung về phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, nội dung về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIII và đánh giá tiến độ triển khai các dự án sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018 được các đại biểu tập trung thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đề nghị các Tiểu ban cần chủ động bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm theo đúng quy trình, quy định và tiến độ đã đề ra. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác nắm bắt tình hình nhân dân và những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, báo chí phản ánh có liên quan. Kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, nhất là trên các trang mạng xã hội. Tổ chức tốt việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII...

Đối với các nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, cần tiến hành rà soát, đánh giá cụ thể việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, xác định rõ nguyên nhân để kịp thời đưa ra các giải pháp khắc phục, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Đối với các dự án từ sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh cần khuyến khích nhà đầu tư tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tiến hành lựa chọn, đề xuất đăng ký một số dự án có tính khả thi cao, có sức lan tỏa lớn là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp. Đối với các dự án chậm triển khai cần làm rõ nguyên nhân, yêu cầu nhà đầu tư xây dựng kế hoạch, lộ trình và cam kết về tiến độ triển khai. Cùng với đó, cần tích cực hơn nữa trong cải cách hành chính, tăng cường hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với các nhà đầu tư bảo đảm môi trường đầu tư thông thoáng, bình đẳng, ổn định và phát triển./.

Đức Tuấn