RSS Youtube Facebook

Thứ ba 22/10/2019 05:35 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên lần thứ 48, khóa XIX

16:36 | 18/06/2019

Ngày 18/6, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh Thái Nguyên lần thứ 48, khóa XIX, tháng 6 năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Ban Đảng Trung ương, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, một số Đảng bộ trực thuộc và các sở, ngành liên quan.

hoi nghi ban thuong vu tinh uy thai nguyen lan thu 48 khoa xix
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến vào 03 nội dung, trong đó có 02 nội dung về công tác xây dựng Đảng và 01 nội dung tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020.

Trên cơ sở những ý kiến thảo luận và đóng góp của các đại biểu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các Ban Cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng trực thuộc Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương được phân công phụ trách, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các Kết luận của Ban Bí thư. Giao UBND tỉnh tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020.

Đối với kết quả thực hiện Đề án 09 và Kế hoạch 79 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp những nội dung đề xuất của các đơn vị; đồng thời tiến hành khảo sát tình hình thực tiễn tại các địa phương, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết sau hơn 01 năm thực hiện để có cơ sở xem xét, quyết định cụ thể.

Đối với việc chuẩn bị các văn bản chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu, hoàn thiện để thực hiện các quy trình tiếp theo. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng quyết định thành lập 3 tiểu ban chuẩn bị Đại hội gồm: Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Tổ chức cùng với đó là tổ giúp việc các tiểu ban. Các tiểu ban và tổ giúp việc phải khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để các nội dung công việc sớm đi vào hoạt động./.

Đức Tuấn