RSS Youtube Facebook

Thứ năm 16/07/2020 11:46 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 21 (mở rộng), Khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020

10:55 | 22/11/2019

Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, ngày 21/11, dưới sự điều hành của các đồng chí: Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;  Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã được tổ chức nhằm thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng. Dự Hội nghị có đại diện các Ban Đảng Trung ương; Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các Ban xây dựng Đảng, Đảng bộ trực thuộc; Bí thư, Phó Bí thư các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn.

hoi nghi ban chap hanh dang bo tinh thai nguyen lan thu 21 mo rong khoa xix nhiem ky 2015 2020
Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh đã thực hiện quy trình bỏ phiếu kín, rà soát, bổ sung quy hoạch BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (kiêm chức) khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020. (Ảnh: BTN)

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị lần này là vừa phải đánh giá công việc của 1 năm qua, vừa bàn phương hướng, nhiệm vụ cho năm tới. Đặc biệt với năm cận kề Đại hội nhiệm kỳ mới phải đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ, đồng thời xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 gắn với mục tiêu nhiệm kỳ, từ đó tập trung chỉ đạo phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 19.

Hội nghị tập trung thảo luận và cho ý kiến vào 4 nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác tổ chức cán bộ và 8 nội dung về KT-XH. Với khối lượng công việc lớn, trong đó có nhiều nội dung quan trọng, mang tính định hướng cho những năm tiếp theo, đồng chí yêu cầu các đại biểu cần tập trung nghiên cứu các báo cáo, tờ trình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận, thẳng thắn, dân chủ, trọng tâm, góp ý vào từng nội dung, đặc biệt là những nội dung liên quan đến công tác cán bộ.

Sau phần phát biểu khai mạc, Hội nghị nghiên cứu 7 nội dung Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chủ trương để chuẩn bị trình tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa 13 sắp tới và nghe cho ý kiến trực tiếp vào 4 nội dung, gồm: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020; Tờ trình và Báo cáo về điều chỉnh quy mô, địa điểm, số lượng dự án, công trình trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020); tờ trình về việc giao biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp và hợp đồng lao động đối với các cơ quan, đơn vị thuộc tình năm 2020. Trên cơ sở nội dung đã trình, trong thời gian làm việc còn lại của buổi sáng và đầu giờ phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu chia tổ để thảo thảo luận và cho ý kiến vào từng nội dung cụ thể.

Qua tổng hợp, đã có trên 60 lượt ý kiến phát biểu thảo luận tại tổ và tại hội trường. Về cơ bản, các đại biểu nhất trí với các báo cáo, dự thảo Nghị quyết, đồng thời cũng tập trung đi sâu phân tích, đóng góp ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Đặc biệt, đối với Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, các ý kiến thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan, nhiệm vụ, giải pháp mới có tính khả thi và đối với những chỉ tiêu còn đạt thấp.

Đồng thời dự báo tình hình, thuận lợi, khó khăn trong thời gian tới, thống nhất về những mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020 bảo đảm sát với tình hình thực tế và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Trong đó, tập trung vào bàn các giải pháp quy hoạch, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội một cách toàn diện. Giải pháp trong công tác phát triển đảng viên; vấn đề giải ngân vốn đầu tư công; đề nghị làm rõ tiến độ một số dự án trọng điểm, nhất là các dự án về lĩnh vực giao thông; nguyên nhân một số nguồn thu chưa đạt kế hoạch; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương.

Tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị, đại diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và thủ trưởng các ngành chức năng liên quan đã phân tích và làm rõ khả năng hoàn thành một số chỉ tiêu chủ yếu về phát triển KT-XH trong năm 2020, như căn cứ xây dựng mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2020; khả năng tự cân đối thu chi của tỉnh; tỷ lệ chi ngân sách cho đầu tư phát triển; giải pháp hoàn thành chỉ tiêu giá trị xuất khẩu địa phương, tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số được học tại các trường dân tộc nội trú;….

Đối với tiến độ triển khai các dự án sau Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018, tỉnh đã thường xuyên làm việc và phối hợp với các nhà đầu tư, Bộ, Ngành Trung ương để tháo gỡ vướng mắc đối với 30 dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư; đối với 27 dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư đều đang được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để nhà đầu tư sớm triển khai dự án. Đại diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cũng khẳng định quan điểm và tinh thần chỉ đạo, xử lý quyết liệt của UBND tỉnh đối với hơn 200 dự án chậm tiến độ, thuộc diện phải thu hồi theo quyết định của UBND tỉnh, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 dự án trọng điểm, có tính xuyên suốt trong nhiều nhiệm kỳ là Dự án KCN Sông Công 2, Dự án Khu Du lịch Quốc gia Hồ Núi Cốc và Dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ, lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu.

* Cũng trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 21 (mở rộng), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, Bann Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh để thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe tờ trình về việc bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (kiêm chức), khóa XIX nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch chức danh Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Về nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, công tác cán bộ có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng. Chính vì vậy, trên cơ sở tờ trình, quy hoạch và các tài liệu liên quan, thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ chủ chốt cấp tỉnh cần nghiên cứu kỹ lưỡng, xem xét một cách toàn diện để đảm bảo tính dân chủ, khách quan, chặt chẽ, đúng quy trình trong lựa chọn và bầu ra các đồng chí đáp ứng tiêu chuẩn tạo nguồn quy hoạch cán bộ có phẩm chất, năng lực, xứng đáng đảm nhiệm các trọng trách, nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở đó, tại các Hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã tiến hành 5 bước theo quy trình để thực hiện giới thiệu nhân sự, thảo luận và thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện. Đồng thời tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín. Thông qua kết quả kiểm phiếu ở các bước theo quy trình với sự thống nhất cao, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tín nhiệm bầu bổ sung chức danh ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với 2 đồng chí là đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh. Bầu bổ sung 6 đồng chí vào quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020; 3 đồng chí quy hoạch chức danh Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và bỏ phiếu tín nhiệm cao bầu 1 đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (kiêm chức), khóa XIX.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương tinh thần, trách nhiệm của các đồng chí dự hội nghị trong thảo luận, đóng góp ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Đồng thời giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn tiếp thu tối đa về các ý kiến tại hội nghị, chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc hoàn chỉnh văn bản dự thảo và thực hiện các quy trình tiếp theo theo quy định.

Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới, nhất là kế hoạch năm 2020, đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm. Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2015 - 2020 và xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2020 - 2025. Đồng thời tổng kết các chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm của các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm yêu cầu về chất lượng, tiến độ, phục vụ công tác xây dựng báo cáo chính trị đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở để đánh giá, rút kinh nghiệm chỉ đạo tổ chức ở diện rộng.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng cán bộ theo kế hoạch và hướng dẫn của Trung ương. Chú trọng công tác phát triển đảng, nhất là ở khu vực nông thôn, trường học, doanh nghiệp và những nơi còn ít đảng viên; thực hiện tốt công tác kiểm điểm, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên năm 2019; công tác bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp.

Đối với kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, cần khai thác và phát huy tiềm năng, lợi thế, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả ngay từ những tháng đầu, quý đầu. Lựa chọn một số dự án có tính khả thi cao, sức lan tỏa lớn, đăng ký là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và quyết tâm hơn.

Nghiên cứu, lựa chọn các chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm của tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Củng cố nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân khép kín; xây dựng “thế trận lòng dân”, khu vực phòng thủ vững chắc.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 đã hoàn thành chương trình đề ra. Trên cơ sở nghiêm túc tiếp thu, lựa chọn các ý kiến thảo luận tại phiên thảo luận tại tổ và tại hội trường, hội nghị đã thống nhất thông qua các dự thảo kết luận đối với những nội dung được trình.

Trần Trang