RSS Youtube Facebook

Thứ sáu 10/04/2020 02:33 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, Khóa XIX

20:42 | 02/10/2019

Ngày 2/10, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, khóa 19 gồm các phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ chủ chốt cấp tỉnh đã diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. 

hoi nghi ban chap hanh dang bo tinh lan thu 20 khoa xix
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Vũ Anh, Giám đốc, Tổng biên tập Đài PTTH tỉnh; đồng chí Nguyễn Ngọc Tuân, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ảnh: Anh Tuấn

Trước khi bước vào Hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Vũ Anh, Giám đốc, Tổng biên tập Đài PTTH tỉnh; đồng chí Nguyễn Ngọc Tuân, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các đại biểu cần tập trung thảo luận trên cơ sở nghiên cứu, cho ý kiến vào 6 nội dung gồm: Báo cáo triển khai các dự án sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018, tiến độ triển khai một số dự án lớn trên địa bàn tỉnh; báo cáo một số hoạt động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quý III năm 2019; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2019 – 2025 định hướng đến 2030; báo cáo kết quả thực hiện Đề án 09 và kế hoạch 79 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18 và 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, văn bản của Bộ chính trị, Ban Bí thư, Bộ ngoại giao về xây dựng, hoàn thiện thể chế, công tác quốc phòng, an ninh quốc gia. Đồng thời quyết định một số nội dung về công tác cán bộ.

Với tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, các đại biểu đã có trên 50 lượt ý kiến tham gia trực tiếp vào văn bản cũng như phát biểu thảo luận tại tổ và tại hội trường về các nội dung của Hội nghị. Về cơ bản, các đại biểu nhất trí với các báo cáo, dự thảo Nghị quyết, đồng thời cũng tập trung đi sâu phân tích, đóng góp ý kiến vào một số nội dung quan trọng như: các giải pháp quy hoạch, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội một cách toàn diện; hạn chế trong công tác phát triển đảng viên; vấn đề giải ngân vốn đầu tư công; tiến độ một số dự án khu dân cư; trách nhiệm của các cấp, ngành trong phòng chống thiên tai; các chỉ tiêu phát triển nông nghiệp; bất cập trong khai thác tài nguyên, khoáng sản; khó khăn trong vấn đề sáp nhập các đơn vị hành chính; tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra.

Trên cơ sở những ý kiến thảo luận, đóng góp của các đại biểu, Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh cùng các ngành chức năng đã lắng nghe, giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan đến các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế của địa phương, trọng tâm là hoạt động thu hút đầu tư; đẩy nhanh tiến độ giải vốn đầu tư công; giải pháp trong công tác phát triển đảng viên; nâng cao chất lượng và giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật; quan tâm khắc phục các hạn chế về hạ tầng giao thông; hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng cho các hộ dân gặp khó khăn do dịch tả lợn Châu Phi; đẩy mạnh xây dựng văn hóa công sở; nghiên cứu và thực hiện công tác luân chuyển cán bộ ở các cấp một cách phù hợp; bổ sung nội dung đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng; tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, trong đó quan tâm đến du lịch cộng đồng gắn với phát triển các làng nghề, du lịch sinh thái, lịch sử.

Kết luận Hội nghị, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong 9 tháng năm 2019, kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát triển, một số chỉ tiêu đạt cao so với cùng kỳ như: xuất khẩu đạt 20,7 tỷ USD (tăng 11,3%); sản xuất công nghiệp đạt 542 nghìn tỷ đồng (tăng 10,7%); thu ngân sách đạt 11.251 tỷ đồng (tăng 12,8%); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 3,18 nghìn tỷ đồng (tăng 12,3%).

Công tác Quốc phòng, an ninh, đối ngoại được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; các hoạt động về văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, tuyên truyền được diễn ra khá sôi nổi, phong phú, tạo được nhiều khí thế mới, niềm tin và hy vọng; đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục được cải thiện và nâng cao.

Trong quý 4/2019, là thời gian mang tính chất nước rút, có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đã đề ra, vì vậy các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; cấp ủy các cấp; các cơ quan, đơn vị, địa phương; các đồng chí Tỉnh Ủy viên căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao bám sát Chỉ thị số 35, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Kế hoạch số 146 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; Các cấp ủy đảng cần chủ động tiến hành việc rà soát quy hoạch, gắn với việc kiện toàn, bổ sung, luân chuyển, điều động các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý còn thiếu về cơ cấu, bảo đảm đủ về số lượng, chất lượng theo đúng quy trình, quy định, phục vụ công tác nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 09, Kế hoạch số 79 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 12); Tăng cường nắm bắt thông tin báo chí, kịp thời đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đồng thời định hướng về công tác tuyên truyền và tạo dư luận xã hội tốt, góp phần đảm bảo An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy các hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương phát triển. Khẩn trương tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 phục vụ xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (cấp tỉnh xong trước ngày 30/03/2020; cấp huyện xong trước ngày 31/12/2019).

Thực hiện tốt các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; kiên quyết tiến hành kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm và giám sát theo chuyên đề ở các lĩnh vực có nội dung nhạy cảm, nhiều đơn, thư khiếu nại, tố cáo, nơi có tiềm ẩn mất đoàn kết nội bộ, nhất là trong thời gian đang tích cực chuẩn bị diễn ra đại hội đảng bộ các cấp.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả “Năm dân vận chính quyền 2019”. Tổ chức tổng kết hai Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác dân vận; Chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc sai phạm về kinh tế, tham nhũng theo quy định của pháp luật. Tiến hành giám sát chuyên đề nợ đầu tư xây dựng cơ bản đến. Tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về thủ tục pháp lý, quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư; Mặt khác kiên quyết xử lý đối với những dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách vi phạm đã có quyết định thu hồi để tạo nguồn lực thu hút đầu tư mới.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới đã đăng ký được giao trong năm 2019. Chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, đồng thời chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu khi có tình huống xảy ra. Triển khai tốt nhiệm vụ năm học 2019 – 2020; Tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng và an ninh. Đồng thời chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện Võ Nhai và huyện Đồng Hỷ năm 2019. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại với các địa phương trong nước và nước ngoài trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019; xây dựng kế hoạch năm 2020 sát với chỉ đạo của Trung ương, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, có tính khả thi cao. Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025, kế hoạch tài chính trung hạn 3 năm giai đoạn 2020-2022 gắn với xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, bảo đảm khả năng cân đối nguồn lực, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu hoàn thành mục tiêu tỉnh tự cân đối thu, chi ngân sách trước khi kết thúc năm 2020.

Trong chương trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, khóa XIX, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức các Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt cấp tỉnh để thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiện toàn, bầu bổ sung 03 đồng chí tham gia vào ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020; 02 đồng chí tham gia vào ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020; giới thiệu 01 đồng chí để bầu chức danh Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Về nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, công tác cán bộ có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng. Chính vì vậy, trên cơ sở tờ trình, quy hoạch, tài liệu tham khảo các thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ chủ chốt cấp tỉnh cần nghiên cứu kỳ lưỡng, xem xét một cách toàn diện để đảm bảo tính dân chủ, khách quan, chặt chẽ, đúng quy trình trong việc tín nhiệm. Lựa chọn và bầu ra các đồng chí trong nguồn quy hoạch có đầy đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, xứng đáng đảm nhiệm các trọng trách, nhiệm vụ được giao, góp phần đắc lực vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của địa phương, từ đó thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển bền vững của tỉnh Thái Nguyên trong nhiệm kỳ 2015 -2020 và giai đoạn tiếp theo.

Trên cơ sở đó, tại các Hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã tiến hành 5 bước theo quy trình để thực hiện giới thiệu nhân sự, thảo luận và thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện nhân sự như: lý lịch, quá trình học tập, công tác; nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển; dự kiến phân công công tác. Đồng thời tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín. Thông qua kết quả kiểm phiếu ở các bước theo quy trình với sự thống nhất cao, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tín nhiệm bầu bổ sung 03 đồng chí tham gia vào Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020; 02 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bỏ phiếu tín nhiệm cao giới thiệu 01 đồng chí để bầu chức danh Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Sau 01 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, khóa 19, nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra.

Nguyễn Thanh