RSS Youtube Facebook

Thứ năm 21/11/2019 05:38 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 19, khóa XIX

09:23 | 21/06/2019

Ngày 20/6, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 để thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trường Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. 

hoi nghi ban chap hanh dang bo tinh thai nguyen lan thu 19 khoa xix
Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 sẽ xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Đối với những nội dung trình bày tại hội nghị, đồng chí đề nghị các cơ quan tham mưu trình bày có trọng tâm, trọng điểm, tập trung đi vào những khó khăn, vướng mắc; những nhiệm vụ, giải pháp cần xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đối với từng nội dung cụ thể, đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu thảo luận, làm cơ sở để Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định thông qua.

13 nội dung sẽ được thảo luận và quyết định tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, gồm: Dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Dự thảo các quyết định thành lập các tiểu ban Nhân sự, Văn kiện và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 06 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Dự thảo Quy chế làm việc (Sửa đổi, bổ sung) của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Tờ trình về việc Quy định chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019 – 2025; Tờ trình về việc sáp nhập xóm, tổ dân phố tại một số phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ và huyện Đại Từ; Báo cáo kết quả tiến độ triển khai các dự án sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018, tiến độ triển khai một số dự án lớn trên địa bàn; Tờ trình về việc chuyển Đảng bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất công nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy về trực thuộc Thành ủy Thái Nguyên; Tờ trình về việc chủ trương chấm dứt hợp đồng lao động theo Đề án số 16, ngày 07/11/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Báo cáo kết quả thực hiện Đề án số 09 và Kế hoạch số 70 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Báo cáo một số hoạt động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quý II năm 2019.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ bế mạc vào chiều ngày 21/6./.

Quỳnh Hoa